Inschrijving bromfietsen: regularisatieperiode verlengd, maar…

De regularisatieperiode voor de inschrijving van bromfietsen, die is afgelopen op 10 december 2016, wordt verlengd met een jaar, zodat iedereen de kans krijgt om zich in orde te stellen met de regelgeving. De verlenging van deze regularisatieperiode is echter nog niet verschenen onder de vorm van een koninklijk besluit, want enkele gevolgen heeft.

Sinds 31 maart 2014 moeten alle nieuwe bromfietsen die in België in het verkeer gebracht worden, ingeschreven worden. Sinds 11 december 2015 geldt deze verplichting ook voor bromfietsen en lichte vierwielers die voor 31 maart 2014 zijn aangekocht. De regularisatieprocedure betreft ook de tweedehandse voertuigen die na 31 maart 2014 uit een lidstaat van de Europese Unie werden ingevoerd en die nog niet werden ingeschreven. Om de eigenaars toe te laten om zich tijdelijk in orde te stellen, werd een regularisatieperiode van een jaar voorzien. Deze is ten einde gekomen op 10 december 2016.

Op voorstel van de minister van Mobiliteit is deze regularisatieperiode verlengd met een jaar, om iedereen toe te laten om zich in orde te stellen met de regelgeving inzake de inschrijving van voertuigen.

Hiertoe zal binnenkort een koninklijk besluit verschijnen in het Belgisch Staatsblad.

Opgelet! De DIV onderstreept dat de eerste regularisatieperiode wel degelijk ten einde is gekomen op 10 december 2016. Dat betekent dat de inschrijving van de te regulariseren voertuigen niet wettelijk is na deze datum. Ze zal opnieuw een wettelijke basis hebben na de publicatie van het nieuwe koninklijk besluit.

Dit impliceert dat het niet mogelijk is om in te schrijven onder de regularisatieprocedure tussen 11 december 2016 en de publicatiedatum van het KB. In deze periode is het ook niet toegelaten om te regulariseren voertuigen in te schrijven via WebDIV.

De voorbereidende procedures voor de regularisatie-inschrijving (langsgaan bij bpost voor de préregistratie van de technische gegevens, aanvraag van attest bij de politie of bij een oldtimerfederatie) kunnen wel nog plaatsvinden en worden actief aangemoedigde om tijd te winnen wanneer de inschrijving opnieuw mogelijk is.

Wie tijdens de opschortingsperiode een regularisatie-inschrijving wil indienen, kan dit best toevertrouwen aan zijn verzekeraar of verzekeringsmakelaar. Deze kan het document bewaren. Hierdoor verlaagt het risico van verlies van de aanvraag en hoeft de klant minder administratieve stappen te ondernemen. De DIV kan deze formulieren niet in afwachting bewaren.

De voertuigen die nog niet tijdig geregulariseerd werden en die deelnemen aan het wegverkeer na 11 december zijn onderhevig aan politiecontroles.

Bron: Flash-info WebDIV: régularisation des cyclomoteurs / regularisatie van bromfietsen

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]