ADR-2015 formeel van toepassing in Vlaams Gewest

Vlaanderen neemt de 2015-versie van het ‘Europees verdrag betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg’ (ADR) over in gewestelijk recht. Het doet dat door een verwijzing naar de Europese ADR-richtlijn op te nemen in gewestelijk recht. De aanpassing heeft veeleer een symbolische waarde, want ADR-2015 is al van toepassing sinds 1 juli 2015. Op 1 januari aanstaande zou er trouwens een nieuwe versie van het ADR in werking treden: ADR-2017.

Voor de gewesten

Sinds 1 juli 2014 is het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg een gewestelijke bevoegdheid. De gewesten moeten dus het ADR-verdrag en zijn 2-jaarlijkse bijwerkingen implementeren.

Net als het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doet het Vlaamse Gewest dat door in een gewestelijke versie van het 'koninklijk besluit van 28 juni 2009 over het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg of per spoor' een verwijzing op te nemen naar de Europese richtlijn 2014/103/EU. Die richtlijn maakt de internationale regels van ADR-2015 van toepassing op het intra-Europese verkeer. Maar een richtlijn moet omgezet worden in nationaal (of gewestelijk) recht om juridisch uitwerking te kunnen hebben, en daar zorgt het gewest nu voor.

Al gebeurt dat erg laat.

Sinds 2015...

ADR-2015 is immers al van toepassing sinds 1 januari 2015. Tot en met 30 juni 2015 mochten de voorschriften van ADR-2013 naast die van ADR-2015 gebruikt worden, maar sinds 1 juli 2015 wordt het grensoverschrijdend vervoer van gevaarlijke goederen uitsluitend beheerst door ADR-2015.

Het ADR-verdrag is een verdrag dat uitgaat van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (Unece). Het verdrag bindt dus méér landen dan alleen de landen van de Europese Unie. Zo hebben 49 landen het ADR-verdrag ondertekend. ADR regelt de indeling van gevaarlijke goederen, de vervoersvoorwaarden, de verpakking, de opleiding van de chauffeurs, enzovoort. Het verdrag wordt om de 2 jaar bijgewerkt.

En op 1 januari?

Op 1 januari 2017 wordt er dus een nieuwe versie van kracht.

Tot 30 juni 2017 zal er een overgangsperiode lopen waarin ADR-2015 en ADR-2017 door elkaar worden toegepast.

Vanaf 1 juli 2017 geldt dan alleen nog ADR-2017.

Er staat er nog geen Engelstalige gecoördineerde versie online. Op de website van Unece vindt u wel een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van ADR-2015.

Op een gecoördineerde Nederlandstalige versie zullen we nog vele maanden moeten wachten. Vorige keer verscheen die met een jaar vertraging...

Niet voor spoorwegvervoer

De Europese richtlijn 2014/103/EU geldt ook voor het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, maar dat is een federale bevoegdheid.

29.03.2018

Herhaaldelijk rijden zonder verzekering harder aangepakt Lees meer

23.03.2018

Houder kentekenplaat van geflitst voertuig moet identiteit bestuurder meedelen Lees meer

14.03.2018

Helft minder ongevallen na analyse rijstijl vrachtwagenchauffeurs Lees meer

08.03.2018

Wegcode wijzigt voor vrachtwagens, autocars en landbouwvoertuigen op 1 april Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]