Ik heb met een niet-verzekerde auto een ongeval veroorzaakt. Nu zou ik graag weten of het slachtoffer schadeloosgesteld zal worden en of ik problemen kan krijgen.

Vooreerst herinneren we eraan dat de BA-verzekering van het voertuig waarmee u rijdt, moet tussenkomen wanneer u een ongeval veroorzaakt. Als er geen verzekering is, verschilt de situatie echter naargelang het om uw auto of om die van uw buurman gaat.

Als u hebt nagelaten uw wagen te laten verzekeren en het niet om een recente vervanging van een voertuig gaat, zal het slachtoffer schadeloosgesteld worden door het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds dat verhaal tegen u zal uitoefenen om de uitbetaalde bedragen terug te vorderen.

Als u daarentegen al verzekerd was voor een ander voertuig dat u net verkocht hebt en u uw nieuwe voertuig nog niet hebt laten verzekeren, kunt u gedurende 16 dagen vanaf de eigendomsoverdracht van uw (doorverkochte) voertuig een beroep doen op de overeenkomst die dit voertuig dekte. Die overdracht van dekking van één voertuig op een ander moet verplicht gepaard gaan met een overdracht van voertuigen en ze betreft alleen de BA-waarborg.

Als het om de auto van uw buurman gaat, komt u er eervoller van af, want dan kunt u een beroep doen op de verzekering die u voor uw eigen voertuig hebt gesloten (art. 4 van de modelovereenkomst). De waarborg van uw overeenkomst wordt namelijk, zonder dat u aangifte hoeft te doen, uitgebreid tot uw aansprakelijkheid als bestuurder van een niet verzekerd motorrijtuig dat eigendom is van een derde (de auto van uw buurman):

hetzij gedurende een periode van maximaal 30 dagen als uw voertuig tijdelijk onbruikbaar is;

hetzij eenmalig (zelfs als uw voertuig in gebruik is).

Dit zonder voorafgaande aangifte. Noteer echter dat bepaalde maatschappijen wel eisen dat ze ingelicht worden.

Als u zelf niet over een voertuig beschikt hoewel u een rijbewijs hebt, kunt u het bovengenoemde artikel 4 niet laten spelen en zal, bij gebrek aan een verzekering, het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds moeten tussenkomen.

De verzekering BA privéleven (familiale verzekering) hoeft niet tussen te komen aangezien het KB van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privéleven de mogelijkheid geeft om “de schade voortvloeiend uit de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst die onderworpen is aan een wettelijk verplicht gestelde verzekering” uit te sluiten. In de algemene voorwaarden van hun BA Privéleven verklaren bepaalde maatschappijen echter uitdrukkelijk een verzekerde te dekken die, met de toestemming van de eigenaar of de houder, toevallig met een niet verzekerd motorrijtuig van een derde rijdt, op voorwaarde dat deze verzekerde aan de wettelijke voorschriften op dat vlak voldoet en de slachtoffers niet kunnen worden vergoed in uitvoering van een overeenkomst voor de aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. En dit in laatste instantie voor de tussenkomst van het BGWF.

Bron: 101 vragen over de autoverzekering

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]