Waartoe dient een groene kaart?

De groene kaart (ook internationaal verzekeringsbewijs genoemd) is het officiële bewijs dat de verzekeringsplicht werd nagekomen. Uw verzekeraar levert ze normaal pas af nadat de premie werd betaald.

Doorgaans levert de verzekeraar een voorlopige groene kaart af in afwachting dat deze premie wordt betaald. Het bezit van een groene kaart geldt echter niet als bewijs dat de premie betaald is. Als uw verzekeraar u een groene kaart heeft afgeleverd, moet hij in ieder geval uw aansprakelijkheid dekken, zelfs wanneer u niet betaald hebt. Aan die verplichting komt echter een einde wanneer de overeenkomst met inachtneming van de vereiste vormen en termijnen is opgezegd. In het algemeen is een groene kaart 3 maanden, 6 maanden of 1 jaar geldig. De geldigheidsduur is afhankelijk van de manier waarop u uw jaarlijkse premie betaalt: in een keer voor het hele jaar of bijvoorbeeld ieder kwartaal of halfjaar.

De verzekeraars zijn dan ook zeer voorzichtig bij de aflevering van een groene kaart en vragen de verzekeringnemer ze terug te geven bij een verzoek tot schorsing om persoonlijke redenen.

Dit document bevat de lijst van landen waarin uw verzekeraar uw aansprakelijkheid dekt. Als u zich verplaatst in een land waar de groene kaart niet geldig is, moet u uw verzekeraar een uitbreiding van de waarborg voor dit (deze) land(en) vragen of een verzekering nemen bij de grens van het betrokken land.

De groene kaart is een verplicht boorddocument dat u bij een politiecontrole moet kunnen tonen. Anders riskeert u een boete of zelfs de inbeslagneming van uw voertuig. U moet ze ook kunnen voorleggen bij de technische controle. U zult ze ook gebruiken bij het invullen van een aanrijdingsformulier.

De groene kaart bevat de volgende informatie:

vermelding van de uitreikende dienst (Belgisch Bureau van motorrijtuigenverzekeraars);

geldigheidsperiode van de groene kaart;

referentie overeenkomst BA;

inschrijvingsnummer en/of chassisnummer van het voertuig;

categorie en merk/model van het voertuig;

landen waarin de groene kaart van het voertuig geldig is;

naam en adres van de polishouder;

naam, adres en handtekening van de verzekeringsonderneming.

Bron: 101 vragen over de autoverzekering

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]