Waartoe dient een groene kaart?

De groene kaart (ook internationaal verzekeringsbewijs genoemd) is het officiële bewijs dat de verzekeringsplicht werd nagekomen. Uw verzekeraar levert ze normaal pas af nadat de premie werd betaald.

Doorgaans levert de verzekeraar een voorlopige groene kaart af in afwachting dat deze premie wordt betaald. Het bezit van een groene kaart geldt echter niet als bewijs dat de premie betaald is. Als uw verzekeraar u een groene kaart heeft afgeleverd, moet hij in ieder geval uw aansprakelijkheid dekken, zelfs wanneer u niet betaald hebt. Aan die verplichting komt echter een einde wanneer de overeenkomst met inachtneming van de vereiste vormen en termijnen is opgezegd. In het algemeen is een groene kaart 3 maanden, 6 maanden of 1 jaar geldig. De geldigheidsduur is afhankelijk van de manier waarop u uw jaarlijkse premie betaalt: in een keer voor het hele jaar of bijvoorbeeld ieder kwartaal of halfjaar.

De verzekeraars zijn dan ook zeer voorzichtig bij de aflevering van een groene kaart en vragen de verzekeringnemer ze terug te geven bij een verzoek tot schorsing om persoonlijke redenen.

Dit document bevat de lijst van landen waarin uw verzekeraar uw aansprakelijkheid dekt. Als u zich verplaatst in een land waar de groene kaart niet geldig is, moet u uw verzekeraar een uitbreiding van de waarborg voor dit (deze) land(en) vragen of een verzekering nemen bij de grens van het betrokken land.

De groene kaart is een verplicht boorddocument dat u bij een politiecontrole moet kunnen tonen. Anders riskeert u een boete of zelfs de inbeslagneming van uw voertuig. U moet ze ook kunnen voorleggen bij de technische controle. U zult ze ook gebruiken bij het invullen van een aanrijdingsformulier.

De groene kaart bevat de volgende informatie:

vermelding van de uitreikende dienst (Belgisch Bureau van motorrijtuigenverzekeraars);

geldigheidsperiode van de groene kaart;

referentie overeenkomst BA;

inschrijvingsnummer en/of chassisnummer van het voertuig;

categorie en merk/model van het voertuig;

landen waarin de groene kaart van het voertuig geldig is;

naam en adres van de polishouder;

naam, adres en handtekening van de verzekeringsonderneming.

Bron: 101 vragen over de autoverzekering

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Lees meer

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Lees meer

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]