Europese Unie neemt 2017-versies over van ADR, RID en ADN

De internationale overeenkomsten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), per spoor (RID), of over de binnenwateren (ADN) worden om de 2 jaar bijgewerkt. De vorige versies dateerden van 1 januari 2015, en dus zijn er op 1 januari 2017 nieuwe versies in werking getreden. Traditiegetrouw neemt de Europese Unie de bijgewerkte versies integraal over in haar intern recht, waardoor de internationale vervoersregels ook van toepassing worden op het vervoer tussen de EU-staten onderling, en binnen elke lidstaat.

De 2017-versies van de 3 verdragen mogen toegepast worden vanaf 1 januari 2017, maar moeten verplicht toegepast worden vanaf 1 juli 2017. Voorlopig mogen de 2015- en 2017-versies dus naast mekaar gebruikt worden.
 
De 'Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg' (ADR) en de 'Europese Overeenkomst inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren' (ADN) werden gesloten binnen de Europese Economische Commissie van de Verenigde Naties (Unece).

Het 'Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor' (RID) - dat nauw aansluit bij het ADR -, gaat uit van OTIF, de vereniging van Europese spoorbedrijven.

Er bestaan op dit ogenblik nog geen Nederlandstalige gecoördineerde versies van ADR-2017, RID-2017 en ADN-2017. Op de websites van Unece en OTIF vinden we wel al een gecoördineerde versie in het Frans of Engels van het ADR en het RID. Van het ADN bestaat er nog geen coördinatie, enkel een overzicht van de goedgekeurde amendementen ten opzichte van de vorige versie:

ADR-2017: Integrale tekst in het Engels (1.282 blz.) of Frans (1.346 blz.);

ADN-2017: Overzicht van de goedgekeurde amendementen in meerdere talen, maar niet in het Nederlands;

RID-2017: Integrale tekst in het Engels (998 blz.) of Frans (1.078 blz.).

Europese Unie - In werking op:

januari 2017: Richtlijn 2016/2309.

1 januari 2017: ADR-2017, RID-2017 en ADN-2017 op vrijwillige basis.

30 juni 2017: Uiterste datum voor omzetting van de richtlijn door de EU-lidstaten.

1 juli 2017: ADR-2017, RID-2017 en ADN-2017 op verplichte basis.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]