Rechtsplegingsvergoeding komt toe aan rechtsbijstandsverzekeraar

“De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij” (art. 1022, lid 1 Ger.W.).

Wat gebeurt er wanneer de partij, die in het gelijk is gesteld, geniet van de tussenkomst van een rechtsbijstandsverzekeraar voor de kosten en het honorarium van de advocaat?

In een zaak waarbij de verzekeraar de kosten en het honorarium van de advocaat betwist, omdat deze niet de toegekende (en de aan de cliënt uitgekeerde) rechtsplegingsvergoeding had afgetrokken, geeft de rechtbank van eerste aanleg (vonnis van 2 oktober 2014) hem ongelijk, omdat de rechtsplegingsvergoeding niet toekomt aan de verzekeraar maar aan de procespartij  die in het gelijk is gesteld.

De verzekeringsmaatschappij tekent Cassatieberoep aan en in een arrest van 24 maart 2016 (C.15.0136) verbreekt de eerste kamer van het Hof van Cassatie het hogergenoemde vonnis.

Het hof verwijst naar artikel 154 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, dat de rechtsbijstandsverzekering definieert, en bevestigt dat de rechtsbijstandsverzekering een schadeverzekering is die een strikt vergoedend karakter heeft. Hieruit volgt dat de verzekering de kosten vergoedt die de verzekerde dient te maken in het kader van een geschil, zonder de mogelijkheid dat deze meer kan krijgen dan dat hij effectief heeft besteed.

Volgens het Hof betekent dit dat, in de mate waarin de verzekerde vergoed werd door zijn rechtsbijstandsverzekeraar zijn verdedigingskosten, hij niet bovendien een rechtsplegingsvergoeding kan ontvangen die dezelfde post dekt. Deze moet dus toekomen aan de rechtsbijstandsverzekeraar.

Het dient opgemerkt te worden dat deze regel reeds is voorzien in artikel 2.2.5 van het protocolakkoord tussen de rechtsbijstandsverzekeraars die aangesloten zijn bij Assuralia, de OVB en de OBFG (BS 7 februari 2012). Het Hof van Cassatie treedt dit nu bij.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Read more

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Read more

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]