Arbeidsongevallen: loonbedragen voor 2017

De FOD Sociale Zekerheid heeft de geïndexeerde loonbedragen bekendgemaakt die worden gebruikt in de arbeidsongevallenregeling. De op 2 februari gepubliceerde bedragen zijn van kracht sinds 1 januari 2017.

We noteren volgende bedragen voor 2017:

De loongrens bedraagt 42.270,08 euro (41.442,43 euro in 2016). Dat is het bedrag tot beloop waarvan het basisloon in rekening wordt gebracht.

Het bodembedrag voor de berekening van de vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid bij leerlingen en minderjarige werknemers bedraagt 6.568,38 euro (6.439,20 euro in 2016).

Voor jongeren, ouder dan 18 jaar, die een door de middenstand georganiseerde beroepsopleiding tot ondernemingshoofd volgen, bedraagt het basisloon 19.555,63 euro (19.172,04 euro in 2016).

Voor sporters die vallen onder de arbeidsovereenkomstenwet voor betaalde sporters, bedraagt het basisloon 19.554,63 euro (19.171,07 euro in 2016). Indien ze niet onderworpen zijn aan die wet en indien de tijdelijke arbeidsongeschiktheid zich beperkt tot de uitoefening van de sportactiviteit, wordt het basisloon voor de vaststelling van de vergoedingen vastgesteld op 8.462,44 euro (8.296,45 euro in 2016).

Bijna elke werkgever moet een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Doet hij dit niet, dan wordt hij ambtshalve aangesloten bij het Fonds voor arbeidsongevallen. Het fonds komt tussen, maar het zal de betaling wel terugvorderen bij de werkgever.

Het slachtoffer heeft recht op een uitkering voor de periodes van tijdelijke, gedeeltelijke of volledige ongeschiktheid, en voor de periodes van permanente ongeschiktheid.

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het 'basisloon'. Dat is het loon waarop de werknemer in principe aanspraak kon maken in het jaar vóór het ongeval. Voor meerderjarige werknemers hanteert men een begrensd jaarloon. Voor leerlingen en minderjarigen mag het loon dat in aanmerking wordt genomen niet lager zijn dan een bodembedrag.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Lees meer

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Lees meer

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]