Foutparkeren en kosten vertraging tram

Het is niet mijn gewoonte, maar omdat ik op een afspraak moest zijn, heb ik mijn auto foutgeparkeerd. Het foutparkeren heeft geen ongeval veroorzaakt, maar belemmerde de doorgang van de trams. De vervoersmaatschappij eist een schadeloosstelling voor de vertraging die door mijn schuld werd opgelopen. Kan ik mijn verzekering BA Motorrijtuigen inschakelen?

Ja, dat is mogelijk.

Overeenkomstig de wet van 21 november 1989 dekt uw overeenkomst de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden als gevolg van een door het omschreven rijtuig veroorzaakt schadegeval. U kunt niet betwisten dat u het betrokken openbaarvervoersbedrijf schade hebt berokkend door de vertraging van deze en volgende trams.

De modelovereenkomst definieert een schadegeval als ieder feit dat schade veroorzaakt heeft en dat aanleiding kan geven tot de toepassing van de overeenkomst. In de meeste gevallen is de schade het gevolg van een ongeval, maar dat is geen noodzakelijke voorwaarde voor de tussenkomst van de verzekeraar. De schadeloosstelling gebeurt meestal in het kader van een minnelijke schikking op basis van tarieven vastgesteld in een overeenkomst tussen Assuralia, TEC, MIVB en De Lijn. U kunt de vraag tot schadevergoeding dus tot uw autoverzekeraar richten.

Aangezien het om een schadegeval gaat, draagt u de gevolgen. De verzekeraar zal zijn tussenkomst in rekening brengen met alle gevolgen van dien voor uw bonus-malus, uw premiebedrag en uw schadeprofiel.

Deze schadeloosstelling is een tussenkomst van de verzekeraar in het kader van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Uw strafrechtelijke aansprakelijkheid wordt niet gedekt en uw verzekeraar komt niet tussen in de betaling van de boete waaraan u zich mag verwachten wegens een verkeersovertreding.

Bron: 101 vragen over de autoverzekering

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]