Geconventioneerde artsen krijgen voor 2016 4.563 euro voor pensioenopbouw

Artsen die volledig of gedeeltelijk geconventioneerd zijn, krijgen – in ruil voor de tariefzekerheid voor de patiënt - een financiële tegenprestatie, het sociaal voordeel. Dat is geld van het Riziv waarmee ze hun contract voor een aanvullend pensioen of een vervangingsinkomen bij invaliditeit kunnen financieren. Het sociaal voordeel kan ook bestaan uit een bij het Riziv gereserveerd recht op een rust- of overlevingspensioen. De bedragen die de artsen krijgen voor 2016 zijn bekend.

Bijdrage voor pensioen of vervangingsinkomen

Volledig geconventioneerde artsen krijgen van het Riziv voor 2016 een bedrag van 4.563,12 euro. Iets meer dan voor 2015 toen het om 4.535 euro ging.

Artsen die maar deels zijn toegetreden tot het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017 krijgen voor 2016 2.213,64 euro (voor 2015 ging het om 2.200 euro).

Om recht te hebben op het sociaal voordeel mogen de gedeeltelijk geconventioneerde huisartsen maximum driemaal per week - per blok van maximum vier aaneengesloten uren - van de honorariumtarieven afwijken in de spreekkamer. Gedurende minstens drie vierden van de praktijk moeten ze de afgesproken tarieven respecteren.

Specialisten mogen alleen van de tarieven afwijken bij ambulante patiënten. En dit voor maximum viermaal per week per blok van maximum vier aangesloten uren. En bij minstens de helft van alle verstrekkingen voor ambulante patiënten moeten ze het tariefakkoord respecteren.

Artsen gebruiken de Riziv-bijdrage voor de financiering van hun aanvullend pensioen of vervangingsinkomen bij invaliditeit. Het bedrag wordt rechtstreeks gestort aan de onderneming of instelling waar het verzekeringscontract is afgesloten.

Gereserveerd recht op pensioen

Artsen kunnen hun sociaal voordeel ook gebruiken voor een gereserveerd recht op een rust- of overlevingspensioen bij het Riziv.

Het basisbedrag van het bij het Riziv gereserveerde recht bedraagt vanaf 1 januari 2016 5.593,12 euro voor een rustpensioen en 4.661,06 euro voor een overlevingspensioen (in plaats van 5.558,66 euro en 4.632,34 euro vorig jaar).

Aanvragen

Artsen die het sociaal voordeel willen, moeten dit aanvragen bij het Riziv. Voor het sociaal voordeel 2016 moest dat gebeurd zijn voor 30 juni 2016. Storting gebeurt voor 15 januari 2017. Een laattijdige storting levert een nalatigheidsintrest van 7% op.

Vanaf 2017

De bedragen van het sociaal voordeel voor 2017 zijn al langer bekend. Volgens een KB van 16 augustus 2016 gaat het - voor het vestigen van een rente of een pensioen - om 4.790,23 euro voor volledig geconventioneerde artsen en om 2.259,67 euro voor gedeeltelijk geconventioneerden.

Het basisbedrag van het bij het Riziv gereserveerde recht bedraagt - volgens datzelfde besluit - vanaf 1 januari 2017 5.558,66 euro voor een rustpensioen en 4.632,34 euro. Dat recht is er trouwens alleen nog voor wie het een eerste keer gereserveerd heeft vóór 2017.

Vanaf 2017 wordt het sociaal voordeel trouwens alleen maar toegekend als de arts een bepaalde activiteitsdrempel behaalt. Sommige artsen zijn van die activiteitsdrempel vrijgesteld, voor anderen geldt een verlaagde drempel (de helft van de 'gewone' activiteitsdrempel).

Of een arts als dan niet de activiteitsdrempel haalt, wordt bepaald aan de hand van de bedragen die de ziekteverzekering aan de patient heeft terugbetaald. Elke specialisatie heeft haar eigen drempel.

Inwerkingtreding

Het KB van 26 januari 2017 is in werking getreden op 16 februari 2017.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Lees meer

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Lees meer

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]