Melding van een ernstig arbeidsongeval in een Seveso-bedrijf: Hoe doe je dat?

In de Nieuwsbrief preventie zware ongevallen van 23 februari geeft de overheid een praktisch overzicht van de meldingsplicht bij een ernstig arbeidsongeval of een zwaar ongeval in een Seveso bedrijf. Wij geven u deze informatie graag mee.

Contactgegevens Afdeling van het toezicht op de chemische risico's (ACR)

De Afdeling van het toezicht op de chemische risico's (ACR) is niet meer bereikbaar via fax.

Voor meldingen van zeer ernstige arbeidsongevallen en zware ongevallen maakt u gebruik van het permanentienummer: 02 233 45 12.

Bevestigingen en bijkomende informatie kunnen per e-mail verstuurd worden naar: crc@werk.belgie.be.

Meldingsverplichtingen

In geval van een ernstig arbeidsongeval met dodelijke afloop of met blijvend letsel moet de met toezicht belaste ambtenaar onmiddellijk verwittigd worden. Als een dergelijk zeer ernstig arbeidsongeval zich voordoet op het terrein van een Seveso-bedrijf (hetzij met een eigen personeelslid, hetzij met een derde) moet deze verwittiging gebeuren naar de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's.

In functie van de omstandigheden zal door de ACR al dan niet onmiddellijk een bezoek ter plaatse worden gebracht voor het uitvoeren van de eerste vaststellingen.

De melding gebeurt daarom bij voorkeur per telefoon zodat de inspecteur (van wacht) de nodige vragen kan stellen en zo nodig praktische afspraken kan maken voor een bezoek ter plaatse.

Seveso-bedrijven hebben ook een meldingsplicht bij zware ongevallen.

De exploitant moet onmiddellijk het 112-centrum en het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering verwittigen.

Aan de inspectiediensten (waaronder de ACR) moet de exploitant zo spoedig mogelijk na een zwaar ongeval de volgende gegevens bezorgen:

de omstandigheden van het ongeval,

de betrokken gevaarlijke stof(fen),

de eerste gegevens die toelaten de gevolgen voor mens, milieu en goederen in te schatten,

de reeds getroffen noodmaatregelen.

Gezien de aard van deze informatie betekent zo spoedig mogelijk: ten laatste kort na de beëindiging van de bestrijding van de noodsituatie.

Als er bij een zwaar ongeval een dodelijk slachtoffer betrokken is of een slachtoffer met blijvend letsel, dan geldt uiteraard ook de onmiddellijke meldingsplicht voor een zeer ernstig arbeidsongeval zoals hierboven beschreven.

Bron: Sentral

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Lees meer

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Lees meer

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]