Nieuwe veiligheidsnormen voor uitrusting zeeschepen verder uitgediept

Sinds 18 september 2016 is de Europese CE-markeringsrichtlijn 2014/90 voor de uitrusting van zeeschepen van kracht. Met uniforme veiligheidsnormen en handelsrichtlijnen voor wie onder meer reddingsmiddelen, brandbeveiligingapparatuur, navigatieapparatuur en radiocommunicatieapparatuur levert aan EU-zeeschepen. De normen worden nu verder uitgediept in een eerste uitvoeringsverordening (2017/306) zodat de lidstaten het bos nog door de bomen kunnen zien.

Een handig overzicht dat aangeeft welke ontwerp-, constructie- en prestatievereisten en welke beproevingsnormen nu precies van toepassing zijn op een bepaald type uitrusting. De Europese commissie geeft daarbij ook duidelijk aan vanaf wanneer de normen gelden. Met zowel deadlines voor het in handel brengen als voor de installatie aan boord.

Herinner dat het daarbij steeds gaat om eisen die voortvloeien uit de internationale scheepvaartverdragen Colreg (ter voorkoming van aanvaringen op zee), Marpol (ter voorkoming van verontreiniging op zee) en Solas (ter beveiliging van mensenlevens op zee). Eisen die trouwens ook gelden als de uitrusting buiten de EU aan boord werd geplaatst. De fabrikanten moeten telkens de overeenstemming met deze eisen aantonen via een reeks beproevingsnormen en conformiteitsbeoordelingsprocedures. En dat moet dus in heel Europa op een uniforme manier gebeuren.

Hoewel Richtlijn 2014/90 voor toepassing nog moest worden omgezet in nationaal recht (dat gebeurde via een KB van 25 april 2016), zijn de bepalingen van de verordening rechtstreeks van toepassing in ons land. En dat vanaf 16 maart 2017, 20 dagen na publicatie in het Europees Publicatieblad.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Read more

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Read more

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]