Assuralia publiceert brochure rond Overlijdensverzekering

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, heeft een brochure uitgebracht over de overlijdensverzekering. Deze kan gratis geraadpleegd worden op haar website www.abcverzekering.be. De brochure werd voorgesteld in het kader van de Week van het geld, die plaatsvond van 27 maart tot 2 april.

De brochure biedt een totaalbeeld van de overlijdensverzekering voor particulieren. Bij overlij-densverzekeringen denkt de consument vaak alleen aan de schuldsaldoverzekering, terwijl er nog verschillende andere vormen bestaan. Ze kan de nabestaanden bijspringen die die financieel af-hankelijk zijn van de verzekerde, wanneer die komt te sterven, of kan tussenkomen voor de hoge kosten van een uitvaart zodra. Ook kan ze nuttig zijn om de overdracht van een erfenis te verge-makkelijken.

De brochure schetst de criteria van de verzekeraars om de premie te bepalen en van welke stap-pen de consument moet zetten om een verzekering te sluiten. Ze benadrukt ook het belang van het goed vaststellen van het te verzekeren bedrag, rekening houdend met de financiële toestand van de verzekeringnemer, het gewenste beschermingsniveau, maar ook de uitholling van de koop-kracht. Tot slot worden de risico's belicht die de verzekeraar kan uitsluiten en welke bijkomende waarborgen er mogelijk zijn.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]