Assuralia publiceert brochure rond Overlijdensverzekering

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, heeft een brochure uitgebracht over de overlijdensverzekering. Deze kan gratis geraadpleegd worden op haar website www.abcverzekering.be. De brochure werd voorgesteld in het kader van de Week van het geld, die plaatsvond van 27 maart tot 2 april.

De brochure biedt een totaalbeeld van de overlijdensverzekering voor particulieren. Bij overlij-densverzekeringen denkt de consument vaak alleen aan de schuldsaldoverzekering, terwijl er nog verschillende andere vormen bestaan. Ze kan de nabestaanden bijspringen die die financieel af-hankelijk zijn van de verzekerde, wanneer die komt te sterven, of kan tussenkomen voor de hoge kosten van een uitvaart zodra. Ook kan ze nuttig zijn om de overdracht van een erfenis te verge-makkelijken.

De brochure schetst de criteria van de verzekeraars om de premie te bepalen en van welke stap-pen de consument moet zetten om een verzekering te sluiten. Ze benadrukt ook het belang van het goed vaststellen van het te verzekeren bedrag, rekening houdend met de financiële toestand van de verzekeringnemer, het gewenste beschermingsniveau, maar ook de uitholling van de koop-kracht. Tot slot worden de risico's belicht die de verzekeraar kan uitsluiten en welke bijkomende waarborgen er mogelijk zijn.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Lees meer

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Lees meer

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]