Ook vrije advocatenkeuze bij arbitrageprocedure

Wie een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan - als het tot een gerechtelijke of administratieve procedure komt - zijn advocaat zelf kiezen. De wetgever breidt die vrije keuze van advocaat nu uit tot de arbitrageprocedure. De verzekerde kan - in de drie soorten procedures - trouwens ook vrij kiezen voor iemand die - volgens de op de procedure toepasselijke regels - de kwalificaties heeft om zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen.

Bovendien garandeert de rechtsbijstandsverzekering voortaan ook het vrije keuzerecht van de verzekerde bij bemiddeling, arbitrage of een andere erkende buitengerechtelijke vorm van geschillenbeslechting. De verzekerde kan zelf een beroepsbeoefenaar kiezen die actief is op het vlak van geschillenbeslechting langs niet-gerechtelijke weg (bv. een arbiter of een bemiddelaar).

Een vrije keuze van advocaat is bij bemiddeling of andere vormen van buitengerechtelijke geschillenregeling niet mogelijk. De wetgever vindt dit niet nodig omdat bemiddeling en andere vormen van buitengerechtelijke geschillenbeslechting wezenlijk verschillen van de gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures. Bij de buitengerechtelijke geschillenregeling is het recht niet het belangrijkste, waardoor men niet op dezelfde wijze in rechte moet bijgestaan worden als bij de procedures van de tweede groep.

Al de vrije keuzemogelijkheden moeten uitdrukkelijk vermeld worden in de rechtsbijstandsverzekering.

De nieuwe wet van 9 april 2017 treedt in werking op 5 mei 2017.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]