Sieraden op het werk? Geen goed idee.

Werknemers die sieraden dragen zijn vaker het slachtoffer van ongevallen met een letsel. De sieraden kunnen aan de basis liggen van het ontstaan van ongevallen of kunnen het letsel erger maken. De werkgever treft daarom best preventieve maatregelen om de veiligheid te verhogen.

Sieraden die kunnen leiden tot ongevallen op het werk:

Ringen

Oorbellen, armbanden, horloges en kettingen

Piercings

Preventieve maatregelen

Sieraden kunnen blijven haken achter platen, ladders, bedieningshandels, containers, ... en zo ernstige verwondingen veroorzaken. Metaal kan bovendien ernstige brandwonden veroorzaken wanneer het in contact komt met bijvoorbeeld spanningsdragende onderdelen.

Daarom geldt bij veel bedrijven een algemeen verbod op het dragen van sieraden. Ook kunnen werknemers verplicht worden hun sieraden te verwijderen of bedekken tijdens de werkuren.

Wat met privacy?

Het verbod op sieradendracht tijdens de werkuren komt er vaak pas bij bedrijven nadat één of meerdere ernstige arbeidsongevallen plaatsvonden. Privacy is een argument dat vaak wordt aangehaald door bedrijven om deze maatregelen niet eerder te treffen.

Het gaat hierbij om de grens tussen de instructiebevoegdheid van de werkgever en het grondrecht bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy) van de werknemers. Maar de werkgever heeft het recht sieraden te verbieden vanuit veiligheids-, gezondheids- of hygiëneoverwegingen. De werkgever moet dus wel een objectieve rechtvaardiging kunnen aangeven.

Tips

Evalueer de taken van werknemers: kan sieradendracht tot letsels leiden of letsels erger maken? Welke taken hebben bijzondere aandacht nodig? Let hierbij vooral op handmatige werkzaamheden en activiteiten bij machines met bewegende delen.

Betrek bij deze evaluatie ook de werknemers: hebben ze al eerder dergelijke letsels opgelopen of weten ze van dergelijke letsels in het verleden bij collega's? Hebben ze kennis van near-misses omwille van sieradendracht? Evalueer hierbij ook de ongevallen- en incidentenrapportages.

Stel een plan van aanpak op waarin de resultaten van bovenstaande evaluatie besproken worden.

Als blijkt dat sieradendracht een bijkomend risico oplevert, voer dan een algemeen verbod op het dragen van sieraden in. Maak dit voldoende kenbaar voor de werknemers en geef inlichtingen hierover aan de werknemers. Controleer of het verbod wordt nageleefd en treedt op indien dit niet het geval is.

Bron: Sentral

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]