Arbeidsongevallencijfer bij uitzendkrachten en jobstudenten stabiel

Het is voor het derde jaar op rij dat een significante stijging in gepresteerde uren van uitzendkrachten wordt genoteerd. In 2016 werd de kaap van 214 miljoen uren uitzendarbeid gehaald door uitzendkrachten verdeeld over alle sectoren. Samen met de groei van de tewerkstelling blijft het aantal arbeidsongevallen van de uitzendkrachten onder controle. Net zoals in de vorige jaren blijft de frequentiegraad van de arbeidsongevallen schommelen onder de 40. Dat is te lezen in een persbericht van Prevent en Interim.

Sinds het ontstaan van Preventie en Interim zijn de arbeidsomstandigheden voor de uitzendkrachten bij de werkgever sterk verbeterd. Van 2000 tot vandaag is er een daling van ruim 60% van arbeidsongevallen van uitzendkrachten.

Gepresteerde uren uitzendarbeid

In 2016 werden meer dan 214 miljoen uren uitzendarbeid gepresteerd door uitzendkrachten verdeeld over alle sectoren. Dit betekent een toename van bijna 9,7% t.o.v. 2015. Het is voor het derde opeenvolgende jaar dat een significante stijging in gepresteerde uren van uitzendkrachten wordt genoteerd (in 2015 7% en in 2014 10%).

Uitzendbureaus erkend voor activiteiten in de bouw nemen 2,8% van de totale uitzendarbeid voor hun rekening terwijl het aandeel tewerkgestelde jobstudent-uitzendkrachten in de uitzendsector ruim 12% bedraagt. In 2016 hebben meer dan 225 000 jobstudenten meer dan 27 miljoen uren gepresteerd.

Arbeidsongevallen uitzendkrachten

De frequentiegraad1 (Fg = maat voor het aantal arbeidsongevallen per gepresteerde uren) bleef ook in 2016 net onder de 40 (Fg 39,9). Het is het vierde jaar op rij dat de Fg rond de grens van 40 schommelt. Dit betekent dat samen met de groei in tewerkstelling van uitzendkrachten het aantal arbeidsongevallen onder controle blijft.

In vergelijking met 2000 is de frequentiegraad gedaald met meer dan 60%. Een zelfde trend is er bij de jobstudenten waarbij sedert de start van de bevraging het aantal jobstudenten meer dan verdubbeld is, maar de frequentiegraad daalde met meer dan 75%.

Het aantal verloren dagen uitgedrukt in de ernst van de arbeidsongevallen (Weg = Werkelijke ernstgraad = maat voor het aantal verloren dagen per gepresteerde uren) is al vijf jaar stabiel. In 2016 daalde de Weg tot 0,83. Dit is de laagste waarde sinds het begin van deze eeuw. In vergelijking met 2000 is de ernst van de arbeidsongevallen met meer dan 47% verlaagd of het aantal verloren dagen per 1.000 gepresteerde uren bedroeg in 2000 nog 1,81. In 2016 daalde het aantal dagen arbeidsongeschiktheid per ongeval licht t.o.v. 2015.

Cijfers

We geven even de cijfers mee van de laatste 5 jaar. De cijfers van vroegere jaren zijn beschikbaar op de site van Preventie & Interim (PI). PI heeft als doel het aantal en de ernst van arbeidsongevallen van uitzendkrachten te verminderen en het beschermen van hun gezondheid bij het uitvoeren van risicovolle taken. Belangrijk is dat uitzendkrachten evenmin, als de andere werknemers, worden blootgesteld aan deze risico's. Op de website van PI vindt u dan ook praktische en efficiënte maatregelen om het welzijn op het werk te verbeteren.

Grafiek 1

 

 

 

 

 

 

 Bron: Sentral

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiŽle diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]