Axa geeft inzicht in eigen arbeidsongevallencijfers

In een nieuw dossier geeft AXA een interessant inzicht in de arbeidsongevallen die bij de verzekeringsmaatschappij werden aangegeven tussen 2013 en 2016. Van de meer dan 140.000 arbeidsongevallen kenden 85 een fatale afloop, en meer dan 8000 hebben geleid tot blijvende invaliditeit. Hoewel dat cijfer hoog lijkt, wijst AXA op de rol van de verschillende maatregelen ter preventie en verbetering van de veiligheid op het werk, waardoor het aantal dodelijke ongevallen op de werkplek in 30 jaar tijd met 71% is gedaald. In dit artikel staan we even stil bij de belangrijkste cijfers uit het rapport.

De letsels die het vaakst tot invaliditeit leiden

Van 2013 tot 2016 hebben drie grote groepen letsels op zich meer dan 80% van de aangiften en dagen ongeschiktheid met zich meegebracht: oppervlakkige letsels, ontwrichting en breuken. Onderaan in de rangschikking staan onder andere intoxicaties, straling of elektrisering en amputaties die minder dan 1% van het totaal uitmaken.

De meest kwetsbare delen van het lichaam

In bijna een derde van de gevallen doen de letsels zich voor aan de handen (29,5%). Daarna volgen de voeten en enkels (13,7%), de armen (12,6%) en de benen (10,3%). Meervoudige letsels komen in 4% van de dossiers voor.

Leeftijd en anciënniteit

Bijna de helft van de arbeidsongevallen doet zich voor tussen 30 en 50 jaar. Werknemers van 20 jaar en jonger, alsook die van 60 jaar en ouder zijn het minst vertegenwoordigd (ongeveer 2% elk). Ook de anciënniteit speelt mee, want bijna 18% van de ongevallen die leiden tot ongeschiktheid doet zich voor in het eerste arbeidsjaar. Ongevallen bij werknemers met een anciënniteit van minder dan drie jaar maken op zich al 38,5% uit van alle dagen ongeschiktheid. Wanneer we deze berekening uitbreiden naar de werknemers met minder dan 5 jaar ervaring, komen we aan 51,8%.

Maar ervaring en kennis van de omgeving kunnen er soms ook toe leiden dat de waakzaamheid vermindert. Zo hebben werknemers met 30 jaar of meer anciënniteit de voorbije 4 jaar meer dan 22,8% ongevallen aangegeven. Werknemers met 20 tot 30 jaar ervaring hebben het minste ongevallen aangegeven, met minder dan 8% van het totaal.

Omstandigheden van het ongeval

Terwijl bijna 1 op 5 ongevallen te maken heeft met het verlies van controle over een machine, wordt 15,6% veroorzaakt door een verkeerde beweging en 13,6% door een val. Ongevallen die te maken hebben met elektriciteit, vuur of explosies zijn dan weer bij de minst voorkomende omstandigheden (minder dan 2%).

Oorzaken

De werkomgeving wordt in 21% van de gevallen als oorzaak gezien. Ook materialen als chemische producten (17%), handgereedschap (13,4%) en transportmiddelen (10,7%) zoals heftrucks worden vaak vermeld in de aangiften. De kans op een fatale afloop is bij ongevallen van of naar het werk 1/370 tegenover 1/1700 bij ongevallen op de werkplek. Dezelfde tendens is ook terug te vinden bij de cijfers voor blijvende invaliditeit waar de kans 1/11 is bij de ongevallen van of naar het werk en 1/18 bij ongevallen op de werkplek.

In het dossier van Axa vindt u meer informatie over wat er precies moet verstaan worden onder arbeidsongevallen en meer uitgebreide arbeidsongevallenstatistieken.

Bron: Sentral

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]