Ongeval zonder getuigen

Wij hadden een ongeval op een kruispunt. De tegenpartij beweert door het groene licht gereden te zijn. Ik ook! Bij gebrek aan getuigen overwegen onze respectieve verzekeraars niet tussen te komen. Wat zijn onze verhaalmogelijkheden?

Bij een ongeval zonder betwisting van de omstandigheden wordt de schade snel vergoed. Hetzij door de verzekeraar van de aansprakelijke voor het ongeval, hetzij door de directe verzekeraar (van het slachtoffer) met toepassing van de RDR-overeenkomst.

Als de twee partijen aansprakelijk blijken te zijn, komt elke verzekeraar tussen om X% van de schade van de andere partij te vergoeden. Men noemt dit vergoeding van gedeelde aansprakelijkheid, 50/50 - of fiftyfifty - vergoeding. De helft van uw schade zal dus worden terugbetaald via de verzekering BA Motorrijtuigen van de tegenpartij. U zult de andere helft van de opgelopen kosten moeten betalen! En idem voor de tegenpartij. Elke partij betaalt dus de helft haar schade zelf en wordt gestraft met een verhoging van haar schadeverleden, voorheen bonus-malus. De schade, geleden door de eventuele passagiers van het voertuig, zal 100% worden terugbetaald: uw verzekering en de verzekering BA Motorrijtuigen van de tegenpartij nemen elk 50% voor hun rekening.

In bepaalde gevallen kan de verzekeraar echter niet bepalen wie in fout is. Dat lijkt het geval te zijn voor de situatie die in de vraag wordt beschreven. Men spreekt dan van een rug-aan-rug-regeling. In dit geval beslist de verzekeraar dus niet tussen te komen, geen schadevergoeding te betalen. Elke partij die bij het ongeval betrokken is, draagt haar eigen kosten, maar a contrario zal geen van de partijen haar schadeverleden (bonus-malus) zien stijgen. Eventuele zwakke weggebruikers die bij het ongeval gewond raken, zullen evenwel vergoed worden op grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

De rug aan rug regeling kan ook worden voorgesteld in het kader van een minnelijke schikking, wanneer de schade voor de twee partijen weinig omvangrijk is en in ieder geval kleiner is dan de latere verhogingen.

Laten we nog even terugkomen op de wet van 1989. “Elke benadeelde kan van het Fonds de vergoeding bekomen van de schade die door een motorrijtuig is veroorzaakt...indien het motorrijtuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, niet kan worden geïdentificeerd” (art. 19bis-11, § 1, 7°).

In afwijking hiervan stelt het nieuwe artikel 29ter: “wanneer twee of meer voertuigen, betrokken zijn bij een verkeersongeval in België, en indien het niet mogelijk is vast te stellen welk voertuig het ongeval heeft veroorzaakt, wordt alle schade geleden door de onschuldige slachtoffers en hun rechthebbenden, zijnde de personen op wie met zekerheid geen aansprakelijkheid rust, ten laste genomen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.”.

Datzelfde principe wordt toegelicht in de Assuralia overeenkomst van 1 februari 2004 die de naam overeenkomst Onschuldige Slachtoffers kreeg. Volgens deze overeenkomst zijn de aangesloten ondernemingen, om de schadeloosstelling te bespoedigen, verplicht de slachtoffers van wie zeker is dat zij niet aansprakelijk zijn, te vergoeden zonder vooraf de oplossing te zoeken van het probleem op het vlak van aansprakelijkheid en/of meervoudige dekking.

Bron: 101 vragen over de autoverzekering

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]