Elke 15 seconden een dodelijk arbeidsongeval ergens ter wereld

Op de conferentie van de Internationale Arbeidersorganisatie in Genève werd onlangs een studie voorgesteld, uitgevoerd door een expertencommissie, over vier conventies inzake veiligheid op het werk. Het rapport toont enkele alarmerende arbeidsongevallencijfers: elke 15 seconden sterft ergens ter wereld iemand door een arbeidsongeval.

Risicovolle sectoren

Elke 15 seconden sterft ergens ter wereld iemand aan de gevolgen van een arbeidsongeval of een beroepsziekte. Elke seconde raken 10 mensen gewond op hun werk door een ongeval. Een aantal beroepssectoren zitten in heel de wereld boven het gemiddelde aantal arbeidsongevallen, bijvoorbeeld de bouwsector en het beroep van mijnwerker. De landbouwsector is zelfs op zijn eentje goed voor de helft van alle dodelijke arbeidsongevallen.

Toch moeten de meeste landen op juridisch vlak nog een tandje bijsteken. Er is nu sprake van drie sectorale conventies over welzijn op het werk (in de bouwsector, in de landbouw en in de mijnsector) en om één interprofessionele conventie. Deze laatste conventie vraagt van landen die ondertekenen dat ze op een tripartite en systematische wijze hun beleid rond veiligheid en gezondheid op het werk regelen. Enkel Zweden, Finland en Slovakije hebben alle vier conventies geratificeerd en wettelijk bindend gemaakt.

Hoe zit het in België?

België deed dat ook al met de drie sectorale conventies, maar nog niet met de interprofessionele conventie.

De conclusies uit het expertenrapport zijn voor België geen verrassing. Er zijn te weinig middelen voor de ondersteuning van het sociale overleg rond arbeidsveiligheid. Daarnaast zijn er ook nog andere actuele problemen. Zo is er een tekort aan goede statistieken wat betreft arbeidsongevallen en beroepsgerelateerde ziekten. Enerzijds is er een onderaangifte van arbeidsongevallen. Er zijn ook te weinig gegevens over buitenlandse werknemers. Anderzijds was er op de conferentie ook sprake van een overrapportering van ongevallen in de privésector die frauduleus als arbeidsongevallen worden aangegeven.

Een ander heikel punt is de onderbemanning bij inspectiediensten. Al is het in België nog niet zo slecht. In Georgië mag de arbeidsinspectie volgens de wetgeving enkel met toelating van de werkgever in een onderneming komen kijken. In Moldavië moeten ze altijd vooraf verwittigen en moeten inspecties strikt beperkt worden.

Veiligheidsnormen bedreigend voor de leefbaarheid?

In het rapport liet de werkgeversdelegatie letterlijk opnemen dat de veiligheidsnormen bedreigend zijn voor de leefbaarheid van landbouwbedrijven. Het werk in deze sector is afhankelijk van seizoenen en weersomstandigheden. Een controle op arbeidstijden is volgens hen niet haalbaar.

Zoveel internationale conventies rond arbeidsveiligheid, met daarin ook nog specifieke sectorale conventies, vinden de werkgevers te veel van het goede.

Bron: Sentral

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiŽle diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]