Deelnemen aan het verkeer

De BA Motorrijtuigen dekt verkeersongevallen. Wanneer kan men stellen dat het voertuig aan het verkeer deelneemt? Moet het in beweging zijn op de openbare weg?

De wet van 21 november 1989 betreffende verplichte verzekering bepaalt dat motorrijtuigen alleen tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen, worden toegelaten indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe zij aanleiding kunnen geven, gedekt is door een verzekeringsovereenkomst.

Die verzekering moet de schadeloosstelling van de benadeelde personen waarborgen telkens wanneer de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar, eender welke bestuurder of een passagier wordt ingeroepen ...

U hoeft dus niet achter het stuur plaats te nemen en het contact in te schakelen om de toepassing van deze overeenkomst te vragen.

Als bijvoorbeeld de remmen van een geparkeerd voertuig het begeven en dit voertuig tegen een andere auto botst, zal de eigenaar aansprakelijk worden gesteld en moet de verzekering de schade van het slachtoffer vergoeden.

Een ander geval, dat helaas zeer veel voorkomt, is de passagier die op een parkeerterrein een portier openzwaait en het koetswerk van een andere geparkeerde wagen beschadigt.

Een defect voertuig dat door zijn eigenaar wordt voortgeduwd, wordt eveneens als een voertuig in het verkeer beschouwd.

Het voertuig hoeft ook niet defect te zijn en de bestuurder hoeft niet oud genoeg te zijn om een rijbewijs te hebben. Stel dat kinderen hun vader willen verrassen door zijn auto te wassen. Ze duwen de auto uit de garage maar rijden daarbij een oud vrouwtje op het trottoir omver. De BA Motorrijtuigen moet tussenkomen ... met recht van verhaal op de BA Privéleven.

Eigenlijk kan men stellen dat een voertuig in het verkeer is wanneer het zich op de openbare weg bevindt.

Die vrij ruime definitie is des te meer van toepassing wanneer we de problematiek bekijken vanuit de invalshoek van de objectieve aansprakelijkheid voor zwakke weggebruikers (art. 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen). Hier is de hoofdvoorwaarde voor een vergoeding van lichamelijke letsels de betrokkenheid van een voertuig ... op de openbare weg. De eigenaar of bestuurder hoeft hiervoor niet noodzakelijk een fout gemaakt te hebben. Denk maar aan het geval van een voetganger die over de stoeprand struikelt en zijn val beëindigt tegen de bumper van een correct geparkeerde auto.

Zolang uw voertuig zich op de openbare weg bevindt, is het in het verkeer, zelfs wanneer u er niet mee rijdt. Als u overwoog om gegronde persoonlijke redenen (bv. maandenlang verblijf in het ziekenhuis) de schorsing van uw overeenkomst te vragen, zult u hiervan moeten afzien zolang uw voertuig vóór uw woning op de weg geparkeerd staat. Door die schorsing zou uw overeenkomst namelijk tijdelijk geen uitwerking hebben en bij gebrek aan dekking zou het BGWF moeten tussenkomen ... met recht van verhaal.

Bron: 101 vragen over de autoverzekering

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Lees meer

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Lees meer

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Lees meer

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiŽle diensten Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]