Vervroegde inning taks op het langetermijnsparen terugbetaalbaar

Wanneer een uitkering in het kader van het pensioensparen in de inkomstenbelasting wordt belast, is de vervroegde inning van de taks op het langetermijnsparen momenteel verrekenbaar met de verschuldigde belasting maar niet terugbetaalbaar. De wet van 30 juni 2017 maakt deze vervroegde inning nu al vanaf het aanslagjaar 2016 – dat is het aanslagjaar waarvoor de vervroegde inning voor het eerst verrekenbaar is – terugbetaalbaar in de personenbelasting en in de belasting van niet-inwoners.

De programmawet van 19 december 2014 voerde een vervroegde inning in van de taks op het langetermijnsparen op de tot 31 december 2014 opgebouwde reserves in het kader van het pensioensparen, à rato van 5 keer 1% van die reserves jaarlijks in te houden tijdens de jaren 2015 tot 2019 (de taks is telkens op 30 september betaalbaar).

Diezelfde wet verlaagde ook het tarief van de taks op het langetermijnsparen voor pensioenspaarproducten verlaagd van 10% tot 8% voor alle reserves die zijn opgebouwd in het kader van het pensioensparen (dus ook de reserves opgebouwd na 31 december 2014), waarbij de tot 5 x 1% vervroegde inning in mindering wordt gebracht van de taks berekend tegen het tarief van 8%.

Ook het tarief in de personenbelasting voor uitkeringen van pensioensparen werd verlaagd van 10% tot 8% voor uitkeringen op een “gunstig” moment.

De vervroegde inning van tot 5 x 1% wordt bij een belastingheffing in de inkomstenbelasting behandeld als ingehouden bedrijfsvoorheffing, maar een overschot aan vervroegde inning kon niet worden terugbetaald aan de belastingplichtige.

De wet van 30 juni 2017 maakt de vervroegde inning nu vanaf het aanslagjaar 2016 terugbetaalbaar in de personenbelasting en in de belasting van niet-inwoners. Ze schrapt daarvoor volgende zin in artikel 276 van het Wetboek Inkomstenbelastingen: “Evenwel zal een overschot van de vervroegde inning van de voormelde taks in geen enkel geval het voorwerp kunnen uitmaken van een terugbetaling aan de belastingplichtige”.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Lees meer

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Lees meer

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]