KB inning verkeersboeten afgestemd op nieuw betaalplatform www.verkeersboeten.be

Sinds begin juli kunnen binnenlandse en buitenlandse verkeersovertreders hun verkeersboete online betalen via de website www.verkeersboeten.be (of de Franstalige, Duitstalige en Engelstalige tegenhangers: www.amandesroutières.be, www.verkehrsstrafen.be en www.trafficfines.be). Dat kan door het nummer van het proces-verbaal en de datum van de overtreding in te vullen. Voor de betaling zelf is een Visa- of Mastercard nodig. De nieuwe betaalmethode wordt nu ingeschreven in het ‘KB inning verkeersboeten’. Een cruciale juridische vereiste.

Al is de online betaalmogelijkheid niet helemaal nieuw in de tekst. Al bij opmaak van het KB werd de mogelijkheid tot 'betaling met bank- of kredietkaart op internet' weerhouden voor de toekomst. Met het betalingsplatform www.verkeersboeten.be krijgt die optie nu eindelijk vorm.

Justitieminister Koen Geens legt de datum van inwerkingtreding van artikels 9.3 en 12.2 van het KB van 19 april 2014 vast op 1 juli 2017. In de praktijk is dat 2 dagen voor dat de website werd opengesteld voor het publiek. Ook zijn besluit treedt die dag in werking.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]