Wrakopruimingsverdrag van Nairobi sinds 17 april 2017 van toepassing in België

Verschillende jaren nadat de drie Gewesten hun instemming hebben gegeven, stemt de federale overheid op haar beurt in met de Internationaal Verdrag van Nairobi betreffende de verwijdering van wrakken.

Het Wrakopruimingsverdrag gaat uit van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en biedt een rechtsgrond voor het verwijderen van scheepswrakken die een gevaar kunnen betekenen voor de veiligheid van mensen en goederen op zee of voor het mariene milieu.

Het verdrag stelt de scheepseigenaars financieel aansprakelijk en verplicht hen om een verzekering te nemen om de kosten van lokalisering, markering en berging te dekken. De kuststaat mag ambtshalve maatregelen treffen met betrekking tot het verwijderen van een gevaarlijk wrak in dringende gevallen of in geval van onbereikbaarheid, stilzitten of onvoldoende actie van de scheepseigenaar. Het verdrag geeft de staten ook de bevoegdheid om de gemaakte kosten rechtstreeks terug te eisen van de verzekeraars.

Tot slot maakt de toetreding tot het Wrakopruimingsverdrag het mogelijk voor België om zelf verzekeringscertificaten af te leveren aan schepen die de Belgische vlag voeren. Die schepen hebben dat certificaat immers nodig wanneer ze vreemde havens aandoen.

Het verdrag is van toepassing in de exclusieve economische zone (EEZ) waarover elk land beschikt. Dat is de zone van ongeveer 200 mijl tussen de territoriale wateren en de volle zee. De lidstaten kunnen het verdrag ook van toepassing verklaren op hun territoriale wateren, maar voor die zone hebben de Vlaamse en federale overheid al andere afspraken gemaakt.

Het Wrakopruimingsverdrag is op 14 april 2015 in werking getreden op internationaal vlak. Nu alle Gewesten en de federale overheid ermee hebben ingestemd, is het sinds 17 april 2017 bij ons van toepassing.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]