Toename aantal ernstige arbeidsongevallen in Nederland

Het aantal ernstige arbeidsongevallen, al dan niet met dodelijke afloop, is sinds 2015 weer toegenomen in Nederland. Tot 2015 was er steeds sprake van een lichte daling. Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een rapport gepubliceerd dat de stand van zaken weergeeft.

Stijgende trend

Het aantal slachtoffers van (gemelde) ernstige arbeidsongevallen liep in 2016 op tot 2.450. Dat is een stijging van 14% ten opzichte van het jaar ervoor. Ook het aantal (gemelde) arbeidsongevallen met een fatale afloop nam toe van 51 naar 70.

Oorzaken?

De vraag die de Inspectie zich stelt is of er een verband is tussen de stijging van het aantal arbeidsongevallen en de groei van het Bruto Binnenlands Product. Mogelijk spelen ook andere factoren mee. Een voorbeeld is de toegenomen flexibilisering van de arbeid. De kans dat een flexwerker een arbeidsongeval krijgt, is namelijk twee keer zo hoog dan bij een werknemer die in vaste dienst is. Ook de vergrijzing kan een rol spelen. Werknemers boven de 55 jaar hebben namelijk een verhoogde kans op een arbeidsongeval. Bij werknemers van 65 jaar en ouder is het risico het grootst.

Inspectie SZW wijst op het belang van het benadrukken van arbeidsveiligheid in bedrijven en het stimuleren van een betere veiligheidscultuur.

Bron: Sentral

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Read more

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Read more

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]