Vlaanderen legt basis voor tweede, soepeler proefproject met supertrucks

Vlaanderen start binnenkort een tweede proefproject met supertrucks. Onder minder strikte voorwaarden dan het eerste. Dat loopt sinds 1 juli 2014 en werd omwille van de positieve resultaten verlengd tot 30 juni 2018, maar raakte niet goed van de grond. Te strenge vereisten hebben ervoor gezorgd dat er maar 2 trajecten effectief in gebruik werden genomen.

Veel te weinig om de resultaten te kunnen veralgemenen. Vlaanderen wil met een tweede, spoeler traject meer bedrijven aantrekken. In het nieuwe proefproject zal daarom gewerkt worden met een basisnetwerk van geschikte wegen (autosnelwegen, havengebieden en industriegebieden). Dat basisnetwerk wordt door de Vlaamse regering opgesteld en zal voldoende garanties bieden voor de verkeersveiligheid. De betrokken wegen en gebieden zullen dan ook steeds toegankelijk zijn voor de firma's met een vergunning.

De firma's kunnen echter ook 'aantakkingstrajecten' aanvragen. De Vlaamse regering zal die trajecten beoordelen op basis van een puntensysteem. Er zal rekening worden gehouden met de aanwezigheid van geschikte (fiets)infrastructuur, de lengte van het traject en de verkeersveiligheid. Als een aantakkingstraject wordt goedgekeurd, dan is het toegankelijk voor élke vergunninghouder, ongeacht wie het traject heeft aangevraagd.

Via een decreet wordt alvast een wettelijke basis gecreëerd voor het nieuwe systeem. De opstart zal nog heel wat tijd vragen. Heel wat elementen moeten nog verder worden uitgewerkt in een besluit. onder meer het exacte basisnetwerk, de vereisten van de voertuigen en bestuurders en het evaluatiesysteem.

De basis blijft wel dezelfde: het project zal openstaat voor tests met de zogenaamde LZV's, de langere en zwaardere vrachtwagens. Voor de duidelijkheid: een LZV is maximum 25,25 lang en in beladen toestand 60 ton zwaar, terwijl een gewone vrachtwagen maximum 18,75m lang is.

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiŽle diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]