DIV kan inschrijving voertuigen tijdelijk opschorten

De DIV (Directie Inschrijving Voertuigen) kan de inschrijving van een voertuig voortaan tijdelijk opschorten nadat bij een periodieke technische controle werd vastgesteld dat er gevaarlijke gebreken zijn. Het voertuig mag dan gedurende een beperkte periode niet gebruikt worden in het wegverkeer. Wanneer uit een nieuwe technische controle blijkt dat het voertuig weer in orde is, dan wordt de opschorting opgeheven, zonder dat hiervoor een nieuwe inschrijvingsprocedure moet worden doorlopen.

Een soepele procedure die haar basis vindt in Richtlijn 2014/46. Daarmee voert Europa een aantal maatregelen in tot harmonisering van de technische keuringen van voertuigen. Nu zijn er nog heel wat nationale verschillen, wat onduidelijkheid én (verkeers)veiligheidsproblemen met zich meebrengt. Richtlijn 2014/46 maakt samen met de richtlijnen 2014/45/EU en 2014/47/EU deel uit van het zgn. Roadworthiness Package.

Federale én gewestelijke bevoegdheden

Ook voor België betekent de richtlijn een pak nieuwigheden. Maar de omzetting is een werk van lange adem aangezien een deel van de items onder federale bevoegdheid vallen en de andere een gewestelijke verantwoordelijkheid zijn. Zo zijn de bepalingen die betrekking hebben op de inschrijving en de kentekenbewijzen van voertuigen in principe federale bevoegdheid. De nieuwe mogelijkheid om een inschrijving tijdelijk op te schorten als gevolg van een afkeuring bij de technische controle is dan weer een gewestbevoegdheid. Maar wel eentje die gevolgen heeft voor de inschrijving van de voertuigen en dus ook op federaal niveau aanpassingen vraagt. Iets waar nu werk van wordt gemaakt.

Nieuwe definities

In eerste instantie wordt een definitie van 'opschorting van een inschrijving' ingevoegd in het KB Inschrijving Voertuigen. Het gaat om 'een beperkte periode waarbinnen het gebruik van een voertuig in het wegverkeer niet is toegestaan, waarna het voertuig - voor zover de redenen voor opschorting niet meer van toepassing zijn - weer zonder een nieuwe inschrijvingsprocedure mag worden gebruikt'.

Aanvullend wordt ook een definitie toegevoegd voor de 'annulering van een inschrijving'. Dat is de annulering van de toestemming om een voertuig in het wegverkeer te gebruiken. Kan ingezet worden wanneer voertuigen vernietigd zijn. het voorleggen van een certificaat van vernietiging is wel vereist voor de annulering van de inschrijving en de definitieve uitschrijving van het betrokken afgedankte voertuig. Informatie hierover wordt elektronisch geregistreerd.

De huidige definitie 'uitschrijving van een voertuig' wordt geschrapt.

Opschorting inschrijving

Europa vraagt ook dat de lidstaten vaker elektronisch gaan werken. Ook hier wordt ruchtbaarheid aan gegeven. Zoals eerder al werd aangehaald in het kader van de annulering van een inschrijving. Maar ook bij de opschorting is elektronische registratie van belang. Wanneer de DIV een kennisgeving van een periodieke controle ontvangt waaruit blijkt dat de toelating om een bepaald voertuig in het wegverkeer te gebruiken is opgeschort omdat er gevaarlijke gebreken werden vastgesteld, dan wordt de opschorting elektronisch geregistreerd. De opschorting geldt tot het voertuig met goed gevolg een nieuwe technische controle heeft ondergaan. Wanneer daaruit blijkt dat het voertuig opnieuw geschikt is om deel te nemen aan het wegverkeer, dan wordt de opschorting opgeheven, zonder dat hiervoor een nieuw inschrijvingsprocedure moet worden doorlopen.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]