België wijzigt maximumafmetingen vrachtwagens voor ‘aerodynamische voorzieningen’ en ‘45-voet-containers’

België wijzigt de maximumafmetingen van vrachtwagens. In eerste instantie om het gebruik van aerodynamica aan te moedigen, maar ook om het vrachtvervoer met ’45-voet-containers’ te vereenvoudigen.

Op vraag van Europa

Europa wil het gebruik van 'aerodynamica' op vrachtwagens stimuleren. Ze zorgen er immers voor een lager brandstofverbruik en minder CO2-uitstoot. Maar ze komen ook de verkeersveiligheid ten goede onder meer omdat de dode hoeken kunnen worden verkleind en materialen kunnen worden ingebouwd die bij een ongeval energie absorberen. Maar het aerodynamisch materiaal is soms zo groot dat men bij plaatsing riskeert om de maximaal toegelaten afmetingen voor voertuigen uit Richtlijn 96/53/EG te overschrijden. Richtlijn 2015/719 laat daarom afwijkingen toe. België implementeert deze aanpassingen nu in het Technisch Reglement Auto's (KB van 15 maart 1968). Zo wordt het ook in België makkelijker om vrachtwagens uit te rusten met aerodynamica.

Maar ook de Wegcode wordt aangepast. De tekst vermeldt nu expliciet dat het verboden is om andere aerodynamische voorzieningen te gebruiken dat die welke voorzien zijn of voorgeschreven zijn in het Technisch Reglement auto's. De voorzieningen mogen alleen gebruikt worden op autosnelwegen en autowegen. Maar wanneer de veiligheid van andere weggebruikers of van de bestuurder in gevaar is, moeten de voorzieningen door de bestuurder, ingeklapt, ingetrokken of verwijderd worden.

Typegoedkeuring aerodynamica groter dan 0,5 meter

In het Technisch Reglement Auto's wordt het onderdeel 'Afmetingen en massa's van de voertuigen van klasse II - dat zijn voertuigen of combinaties van voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen waarvan de maximale toegelaten massa de 44 ton niet overschrijdt - aangevuld met een onderdeel voor voertuigen die zijn uitgerust met 'aerodynamische voorzieningen'.

Dat stelt uitdrukkelijk dat vanaf 20 augustus 2017 een typegoedkeuring moet worden verleend volgens de Europese voorschriften inzake typegoedkeuring ( Richtlijn 2007/46/EG) alle voertuigen die zijn uitgerust met aerodynamische voorzieningen die langer zijn dan 500mm. En dat voor ze in het verkeer worden gebracht.

Het gebruik van de aerodynamische voorzieningen moet bovendien verenigbaar zijn met de intermodale vervoersverrichtingen. Als ze ingetrokken/ingeklapt zijn mogen ze de toegestane maximumlente met niet meer dan 20 cm overschrijden.

De voertuigen en voertuigcombinaties die aan al deze eisen voldoen, mogen de normale maximumlengten overschrijden om de installatie van de aerodynamische voorzieningen achteraan op het voertuig of de voertuigcombinaties mogelijk te maken. De voertuigen of voertuigcombinaties die zijn uitgerust met deze voorzieningen moeten in staat zijn een cirkel te beschrijven met een uitwendige straal van 12,50 m en een inwendige straal van 5,30 meter. Overschrijdingen van de maximumlengte mogen niet leiden tot een toename van de laadlengte van de betrokken voertuigen of voertuigcombinaties.

Typegoedkeuring aerodynamische cabines

Vanaf 7 mei 2020 moet voor voertuigen die zijn uitgerust met cabines die hun aerodynamische prestaties verbeteren een goedkeuring worden verleend volgens de Europese voorschriften inzake typegoedkeuring (Richtlijn 2007/46/EG). En dat voordat ze op de markt worden gebracht.

De voertuigen en voertuigcombinaties die aan deze eisen voldoen, mogen de normale maximumlengten overschrijden indien de cabines de aerodynamische prestaties, de prestaties inzake energie-efficiënte en de veiligheidsprestaties verbeteren. De voertuigen of voertuigcombinaties die met deze cabines zijn uitgerust moeten in staat zijn een cirkel te beschrijven met een uitwendige straal van 12,50 m en een inwendige straal van 5,30 meter. Overschrijdingen van de maximumlengte mogen niet leiden tot een toename van het laadvermogen.

45-voet-containers

Een andere doelstelling van Richtlijn 2015/719 is vrachtvervoer met containers van 45-voet vereenvoudigen. Momenteel kan het wegtraject van intermodale vervoersverrichtingen slechts worden afgelegd na zware administratieve procedures, tenzij de containers over zeer dure gepatenteerde afgeschuinde hoeken beschikken. Door de toegestane lengte van vrachtwagens voor containervervoer met 15 cm te verlengen moeten vervoerders de procedures niet meer doorlopen. Bovendien houdt deze maatregel geen risico's of nadelen in voor de weginfrastructuur of voor andere weggebruikers.

Ook dit wordt in onze regelgeving overgenomen. Maar het Technisch Reglement Auto's stelt wel dat 'als het een voertuig betreft dat een container of wissellaadbak van maximaal 45 voet vervoert van een Benelux-land naar een ander, dan mag de totale lengte van de combinatie motorvoertuig waaraan een oplegger met container of wissellaadbak is gekoppeld, niet meer dan 17,30meter bedragen conform de Benelux-beschikking van 29 september 2014 m.b.t. grensoverschrijdend vervoer van 45-voet-containers op het grondgebied van Benelux-landen. In dat opzicht bedraagt de lengte van de container of van de wissellaadkist van maximaal 45 voet niet meer dan 13,72 meter en de breedte niet meer dan 2,55 meter.

Sancties

De federale regering introduceert ook specifieke boetes voor inbreuken op de afmetingen als gevolg van de aan het voertuig aangebrachte wijzigingen. De huidige boetetabel 'Overschrijding van de maximaal toegelaten massa en de maximale afmetingen' in het 'KB Boeten Wegvervoer' wordt hiervoor aangevuld met een extra kolom.

Overschrijding van de maximale afmetingen t.g.v. wijzigingen aangebracht aan het voertuig:

tot 5%: 90 euro;

meer dan 5% tot 10%: 453 euro;

meer dan 10% tot 15%: 847 euro;

meer dan 15% tot 20%: 1.210 euro;

meer dan 20% tot 30%: 1.512 euro;

meer dan 30% tot 40%: 1.694 euro;

meer dan 40%: 1.875 euro.

Er werd gekozen voor een nieuwe kolom omdat

de reeds bestaande kolom 'Overschrijding van de maximaal toegelaten massa en de maximale afmetingen t.g.v. wijzigingen aangebracht aan het voertuig', geen onderscheid maakt tussen overschrijdingen van de massa en overschrijdingen van de maximale afmetingen;

de gewesten bevoegd zijn voor de sancties bij inbreuken op de massa's en de overschrijding van de afmetingen als gevolg van de lading en dus geen toepassing kon worden gemaakt van de kolom 'Overschrijding van de maximaal toegelaten massa en de maximale afmetingen t.g.v. de lading'.

20 augustus 2017

Het KB van 31 juli 2017 bevat geen specifieke datum van inwerkingtreding. De bepalingen worden dus volgens de algemene regel van kracht, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is 20 augustus.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]