De bestuurdersverzekering

Mijn makelaar heeft me voorgesteld om naast mijn verzekering BA Motorrijtuigen ook een bestuurdersverzekering te nemen. Wat is het nut van deze waarborg? Welke prestatie kan u verwachten van uw bestuurdersverzekering?

De bestuurdersverzekering is een aanvulling van de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Zij zal tussenkomen wanneer de bestuurder in fout lichamelijke letsels oploopt ten gevolge van een ongeval.

Het antwoord lijkt eenvoudig, maar verdient enige toelichting.

Als u het slachtoffer van een ongeval bent, zal de verzekeraar van de aansprakelijke persoon de volledige materiële en lichamelijke schade vergoeden.

Als u aansprakelijk bent voor het ongeval, kunt u geen aanspraak maken op een schadevergoeding.

De passagiers kunnen als zwakke weggebruikers worden beschouwd en komen in aanmerking voor een vergoeding van hun lichamelijke letsels (ongeacht ze al dan niet in hun recht zijn). De bestuurder van zijn kant beschikt niet over die mogelijkheid die erkend wordt door artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

Opgelet: reken er niet op dat dergelijk onheil alleen anderen overkomt. Met deze dekking, die niet verplicht is, zullen de kosten voor uw lichamelijke letsels geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald als u toch een ongeval veroorzaakt.

Het uitbetaalde bedrag wordt bepaald door het gekozen systeem. U kunt namelijk opteren voor een forfaitaire formule of een vergoedingsregeling.

Zoals de naam zegt, berust de vergoedingsregeling op een vergoeding van de lichamelijke schade, niet meer en niet minder. Cumulatie is in geen geval mogelijk.

Het forfaitaire systeem voorziet in de uitbetaling van een vooraf bepaald bedrag om de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, de blijvende invaliditeit, de medische kosten of zelfs het overlijden van de aansprakelijke bestuurder (gedeeltelijk) te vergoeden. Hier is cumulatie wel mogelijk, uitgezonderd voor de medische kosten, die uiteraard geen twee keer kunnen worden betaald.

Er bestaan diverse formules om de bestuurder, maar ook de passagiers van een of meer voertuigen te verzekeren.

Met deze individuele verzekering Lichamelijke letsels in het verkeer kan een vooraf bepaald bedrag worden uitbetaald bij een ongeval in fout, maar ook bij een ongeval in recht met mogelijkheid van cumulatie met de schadeloosstelling door de aansprakelijke persoon.

Bron: 101 vragen over de autoverzekering

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]