Premie voor reders aan Fonds voor arbeidsongevallen (Fedris) blijft bestaan

De Europese Commissie heeft in 2004 nieuwe communautaire richtsnoeren uitgevaardigd voor de staatssteun voor het zeevervoer. Die werden omgezet in Belgisch recht. Onder andere via een KB van 13 januari 2014 dat een vrijstelling bevat van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen voor ondernemingen uit de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector.

In het KB op de arbeidsongevallen bij zeelieden verwijst men naar die tekst uit 2014. Namelijk: bij het afwijkend percentage voor de premie die reders moeten betalen aan het Fonds voor arbeidsongevallen - nu is dat Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's.

In principe gaat het om 2 procent van het loon (met beperking). Maar de premie is en blijft 5,40 procent voor de werknemers en de activiteiten waarop het bovengenoemd KB van 13 januari 2014 geen toepassing vindt.

De verwijzing naar dat KB wordt nu vervangen door een meer algemene verwijzing naar de omzetting naar Belgisch recht van richtsnoer nr. C 2004/43.

Namelijk: de premie wordt (nog steeds) vastgesteld op 5,40 procent voor de werknemers en de activiteiten waarvoor geen vermindering van werkgevers- of werknemersbijdragen van toepassing is 'ingevolge een omzetting naar Belgisch recht van de Richtsnoer nr. C 2004/43 van 17 januari 2004 van de Europese Commissie betreffende staatssteun voor het zeevervoer'. Verder verandert er niets.

Het KB van 18 september 2017 treedt in werking op 13 oktober 2017. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]