Groen subsidiepakket voor zware vrachtwagens

De Vlaamse regering trekt vanaf nu elk jaar 36 miljoen euro uit voor transporteurs die het ecologisch en veilig goederenvervoer bevorderen. De exacte lijst van de uitgaven die in aanmerking komen voor subsidies, moet nog gepubliceerd worden, maar nu al staat vast dat de regering niet alleen zal tussenkomen in groene en verkeersveilige maatregelen, maar ook in ergonomische en atidiefstalmaatregelen.

3.000 euro per vrachtwagen

Elke natuurlijke persoon en elke burgerlijke vennootschap of handelsvennootschap met een exploitatiezetel in het Vlaamse gewest die minstens één vrachtwagen heeft van meer dan 3,5 ton die bestemd is voor het vervoer van goederen over de weg, zal de steun kunnen aanvragen. De aanvrager is eigenaar of leasingnemer (met een leasecontract van meer dan 3 jaar) van het voertuig. Het voertuig moet ook ingeschreven zijn in ons land.

De subsidie ter bevordering van het ecologisch en veilig goederenvervoer dekt 80% van de investeringskosten en bedraagt maximum 3.000 euro per vrachtwagen.

De regering komt echter niet tussen in investeringen van minder dan 1.000 euro.

Er is nog een tweede plafond: elke onderneming kan over een termijn van 3 jaar niet meer dan 100.000 euro aan subsidies krijgen.

Publieke overheden en ondernemingen die gedomineerd worden door een administratieve overheid komen niet in aanmerking.

Beter voor milieu, verkeer, chauffeur én bedrijf

De maatregelen die in aanmerking komen voor subsidies zijn zeer divers:

rijassistentiesystemen, ter bevordering van het energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag;

extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan de wet voorschrijft;

voorzieningen met een positieve impact op het milieu en op geluidslast;

maatregelen ter bevordering van de efficiëntie;

maatregelen ter bevordering van de ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats; én

uitgaven ter vermijding van diefstal.

Zowel investeringen in nieuwe, als in bestaande voertuigen geven recht op subsidies.

De gedetailleerde lijst van alle uitgaven die in aanmerking komen voor subsidies moet officieel nog vastgelegd worden door de Vlaamse minister van Mobiliteit. Maar op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VAIO) kunt u die al raadplegen. Het gaat bijvoorbeeld om het plaatsen van roetfilters, geluidsarme banden of koelscheidingswanden, het implementeren van milieu- en veiligheidscertificaten, het plaatsen van luchtgeveerde stoelen of vast ingebouwde handsfreesystemen, en het installeren van immobilisatiesystemen tegen diefstal.

Nu al staat vast dat een beperkt aantal uitgaven niet wordt gesubsidieerd: de eigenlijke installatiekosten, de investeringen in vrachtwagens die binnen de 3 jaar weer verkocht worden, investeringen die wettelijk verplicht zijn, enz..

Online

De subsidie zal online aangevraagd kunnen worden op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VAIO), maar op dit ogenblik kan dat nog niet. De aanvragen zullen ook het hele jaar door kunnen ingediend worden; er zal dus niet gewerkt worden met een call-formule.

36,3 miljoen euro...

Volgens een nota van de Vlaamse ministers Muyters en Schauvliege zou de regering de komende 3 jaar telkens 36,3 miljoen euro uittrekken voor dit groene investeringspakket. Maar de kosten voor het opstarten en het functioneren van het digitale aanvraagloket zouden ook afgaan van dat bedrag.

Mocht het totale bedrag van dik 36 miljoen niet hoog genoeg zijn om alle aanvragen te kunnen dekken, dan mag de minister van Mobiliteit het maximale subsidiebedrag van 3.000 euro per voertuig verlagen. De minister kan ook het subsidiepercentage van 80% naar beneden bijstellen, staat er in het besluit.

Volgens de nota zal de regering dan weer de uitbetaling van de subsidies kunnen stopzetten als het maximum voor een bepaald jaar wordt bereikt...

Controle

Het agentschap en de leden van de Sociale Inspectie kunnen de contracten en facturen die betrekking hebben op de subsidies voor ecologisch en veilig goederenvervoer gedurende opvragen ter controle, en dit gedurende 5 jaar. De ondernemer moet die documenten dus minstens 5 jaar bijhouden.

Bij fraude kan de subsidie teruggevorderd worden en zal de Europese referentievoet voor de terugvordering van onrechtmatig toegekende staatssteun toegepast worden.

Het agentschap kan de subsidie ook terugvorderen als het bedrijf de regels op het collectief ontslag (wet-Renault) niet respecteerde.

Sinds 1 januari 2017

De Vlaamse ministers van Economie en Mobiliteit zullen in een ministerieel besluit nog bepalen wanneer deze maatregel precies ingaat. Maar nu al staat vast dat de subsidie uitwerking krijgt met terugwerkende kracht: alle investeringen die in de loop van 2017 gedaan werden, komen al in aanmerking voor subsidies. De exploitant moet dan wel een contract of factuur kunnen voorleggen waaruit blijkt dat zijn investering dateert van op of na 1 januari 2017.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]