Ongeval met buitenlands voertuig

Ik had een ongeval met een automobilist wiens voertuig in het buitenland ingeschreven was. Blijkbaar was hij niet in orde met de verzekering. Hoe aangifte doen?

Bij deze ogenschijnlijk zeer eenvoudige vraag komen verschillende aspecten van de ongevalsaangifte kijken.

Laten we in stappen werken en vooreerst uitgaan van een ongeval met een voertuig dat in België ingeschreven is.

Als alles goed gaat, hoeft u in principe alleen een aanrijdingsformulier in te vullen. Op dat formulier moet u de juiste vakjes aanvinken en de omstandigheden van het ongeval beschrijven. U vermeldt ook de identiteit van de derde en zijn verzekeringsmaatschappij, alsook de aanwezigheid van eventuele getuigen.

Een aanrijdingsformulier dient om op tegenspraak de omstandigheden en de objectieve elementen van de schade vast te stellen. Het zal gebruikt worden om later de aansprakelijkheid te bepalen. Als uw formulier perfect ingevuld is, kan de RDR-overeenkomst (zie vraag 25) worden toegepast en kunt u sneller aanspraak maken op een schadevergoeding. Dat is een goede reden om dit formulier in te vullen, zelfs als de politie een proces-verbaal heeft opgesteld. Als een aanrijdingsformulier niet perfect werd ingevuld, riskeert u maanden te moeten wachten.

Opgelet: als u vermoedt dat de papieren van de tegenpartij niet in orde zijn, kunnen wij u alleen aanraden de politie erbij te roepen.

Als de voor het ongeval verantwoordelijke partij niet in orde is, en meer bepaald geen verzekering heeft, moet u een aangifte indienen bij uw verzekering Rechtsbijstand, die voor u de vergoeding van uw schade zal “vorderen” bij het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds. Het Waarborgfonds kan ook rechtstreeks worden aangesproken door het slachtoffer, zijn rechthebbenden of zijn vertegenwoordiger (verzekeraar, verzekeringstussenpersoon, advocaat).

We buigen ons nu over een ongeval dat in België wordt veroorzaakt door een in het buitenland ingeschreven voertuig.

Het internationaal verzekeringsbewijs (de groene kaart) bewijst dat de houder voldoet aan de verplichting een verzekering BA Motorrijtuigen aan te gaan overeenkomstig de wetgeving van het bezochte land.

Het Belgisch Bureau werd opgericht door ondernemingen actief in de tak Auto. De opdracht van deze organisatie bestaat uit het organiseren van het vergoeden van schade die in België veroorzaakt wordt door voertuigen die hun gebruikelijke stalplaats in het buitenland hebben: als het buitenlandse voertuig geldig verzekerd is en de buitenlandse maatschappij een correspondent in België heeft aangesteld, zal het Belgisch Bureau het dossier doorgeven aan de correspondent, die de schade zal beheren en afwikkelen namens het Belgisch Bureau. Indien de buitenlandse verzekeringsonderneming geen correspondent heeft aangewezen, zal het Belgisch Bureau die taak rechtstreeks op zich nemen.

Als het buitenlandse voertuig niet geldig verzekerd is, zal de schadevergoedingsprocedure afhankelijk zijn van het land van oorsprong. Als niet kan worden aangetoond waar het voertuig gewoonlijk gestald is, moet het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds worden aangesproken.

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Lees meer

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Lees meer

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Lees meer

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiŽle diensten Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]