Schadevergoedingen na een ernstig ongeval

Ik had een vrij ernstig ongeval … zonder enige betwisting over de volledige aansprakelijkheid van de tegenpartij. Op welke schadevergoedingen kan ik aanspraak maken?

We buigen ons eerst over de materiële schade en overige aanverwante kosten.

Uiteraard hebt u recht op schadeloosstelling voor het verlies van uw voertuig. Het waardeverlies van uw voertuig zal door expertise bepaald worden. U hebt ook recht op vergoeding van de vervoerde voorwerpen (computer, gsm, bagage, meubilair, ...) en op een vergoeding voor kledijschade. U moet de “verloren” waarde bewijzen met de aankoopfactuur. Als u dat niet doet, wordt de gemiddelde waarde van een volledige kledingset naar billijkheid op €375 begroot.

En de overige kosten?

Zelfs als u uw auto niet vervangt, hebt u recht op terugbetaling van de btw. Bovendien hebt u recht op terugbetaling van takel-, opslag- of bewaringskosten. Als u een vervangwagen hebt moeten huren, hebt u ook recht op terugbetaling van deze kosten. Anders kunt u aanspraak maken op een forfaitaire schadevergoeding wegens “gebruiksderving” van het voertuig. Die bedraagt maximaal € 20/dag. Als u geld hebt moeten lenen om een vervangvoertuig aan te schaffen, kunnen de kosten van de lening eveneens worden gevorderd. U kunt bovendien een tegemoetkoming vragen in uw reiskosten (€0,93/km) en administratieve kosten (+/- €100).

Wat uw persoonlijke schade betreft, kan de lijst lang zijn naargelang de ernst van het ongeval. Denk maar aan alle medische en geneesmiddelenkosten met betrekking tot het ongeval, inclusief hospitalisatie, prothesen en revalidatie. Door expertise zullen ook de huishoudelijke ongeschiktheid en de economische ongeschiktheid ten gevolge van het ongeval worden bepaald, inclusief de verdere inspanningen die nodig zijn om opnieuw een min of meer normale activiteit op te bouwen.

Daarnaast zijn er nog vele bijzondere schadeposten zoals:

esthetische schade;

seksuele schade (anorgasmie, impotentie, ...);

genoegenschade (onmogelijkheid om een sociale of sportieve activiteit uit te oefenen);

lichamelijk lijden;

verlies van een schooljaar en achterstand in de carrière;

postprofessionele of post-lucratieve schade (eventuele gevolgen voor het pensioen van de partner);

pijn;

morele en/of materiële schade aan verwanten.

Last but not least is er nog het overlijden ten gevolge van het ongeval. U bevindt zich gelukkig niet in die situatie, maar in een dergelijk geval moet diegene die verantwoordelijk is voor het ongeval (zijn verzekeraar) de begrafeniskosten terugbetalen aan de persoon die ze heeft betaald. De rechthebbenden kunnen aanspraak maken op een vergoeding van de schade ex haerede, dat is de vergoeding van de volledige morele en materiële schade die het slachtoffer heeft geleden tussen de datum van het ongeval en die van zijn overleden, rekening houdend met de intensiteit en de duur van de doodsstrijd.

Bron: 101 vragen over de autoverzekering

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]