Tariferingsbureau wijzigt algemene voorwaarden natuurrampenverzekering

Als een verzekeraar de natuurrampenrisico’s niet wil dekken volgens zijn eigen voorwaarden, kan de verzekerde gebruik maken van de verzekering natuurrampen van het tariferingsbureau natuurrampen. Het tariferingsbureau past – en dit vanaf 1 januari 2018 – de algemene voorwaarden van deze verzekering aan. De vorige dateren al van 2010. De tarifaire voorwaarden blijven ongewijzigd.

Moeilijk verzekerbaar

Sommige risico's zijn moeilijk verzekerbaar waardoor het kan gebeuren dat geen enkele verzekeraar nog dekking wel geven. Of dat een verzekeraar dat wel nog doet, maar dan tegen een bijzonder hoge premie.

In dat geval kan de verzekerde teruggrijpen naar de natuurrampenverzekering die het tariferingsbureau natuurrampen heeft uitgewerkt. Het tariferingsbureau legt zelf de tariefvoorwaarden (premieniveau en vrijstelling) en de algemene voorwaarden van die verzekering vast. Iedere verzekeraar is - als hij zelf onder zijn voorwaarden geen dekking wil geven of dat alleen wil doen tegen een heel hoge premie of vrijstelling - verplicht om de voorwaarden en de premie die zijn vastgelegd door het tariferingsbureau voor te stellen aan de verzekeringnemer.

Aanpassing op 1 januari 2018

Het tariferingsbureau past nu de algemene voorwaarden aan van de door hem uitgewerkte verzekeringspolis natuurrampen.

De algemene voorwaarden verwijzen voortaan naar de op dit moment toepasselijke wetgeving. Dus geen verwijzingen meer naar artikelen van de oude wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992, maar wel naar de artikelen van de nieuwe verzekeringswet van 4 april 2014.

Andere wijzigingen vinden we terug bij de definitie van 'natuurramp', meer bepaald bij de inhoud van het begrip 'overstroming'.

Ook bij de regels over de automatische aanpassing van de bedragen zien we een verandering. In de oude algemene voorwaarden werden de verzekerde bedragen, de in absolute cijfers uitgedrukte vergoedingsgrenzen en de premie enkel automatisch aangepast op de jaarlijkse premievervaldag als de bijzondere voorwaarden van de verzekeringspolis hierin voorzagen. Voortaan staat er in de algemene voorwaarden dat de verzekeringsovereenkomst altijd in de automatische aanpassing van die bedragen voorziet op de jaarlijkse premievervaldag. En dus niet alleen als dit voorzien is in de bijzondere voorwaarden.

Bij de regels over de toepassing van de evenredigheidsregel op de schadevergoeding zien we een extra geval waarin de evenredigheidsregel niet wordt toegepast. En dat is het geval waarbij de verzekeraar niet kan bewijzen dat hij het 'stelsel' heeft voorgesteld aan de verzekeringnemer. De verzekeraar is immers verplicht - bij een verzekering van een woning door de eigenaar of huurder - om aan de verzekeringnemer een stelsel voor te stellen dat, wanneer het correct wordt toegepast en de verzekerde bedragen geïndexeerd zijn of er geen verzekerde bedragen zijn, de afschaffing van de evenredigheidsregel van bedragen voor het aangeduide gebouw tot gevolg heeft.

Tot slot worden de regels over de beëindiging van de verzekering in geval van een verhuis van de verzekeringnemer geschrapt uit de algemene voorwaarden.

Tarifaire voorwaarden

De tarifaire voorwaarden van de natuurrampenverzekering van het tariferingsbureau blijven ongewijzigd. De premievoet blijft op 0,9 pro mille van de bedragen die in de brandpolis zijn verzekerd. De vrijstelling blijft op 610 euro (basisindex 119,64 (basis 1981 = 100).

Inwerkingtreding

De nieuwe algemene voorwaarden van de natuurrampenverzekering van het tariferingsbureau zijn van toepassing vanaf 1 januari 2018.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]