Voordeel alle aard bedrijfswagen: referentie-CO₂-uitstoot voor 2018 gekend

Het KB van 13 december 2017 bevat de referentiecijfers voor de CO₂-uitstoot in het kalenderjaar 2018. Voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor blijft de referentie-CO₂-uitstoot 105 g/km. Voor dieselwagens daalt hij tot 86 g/km.

De referentie-CO₂-uitstoot wordt gebruikt bij de berekening van het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde bedrijfswagen.

Formule

Het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde bedrijfswagen wordt sinds 1 januari 2012 als volgt berekend: cataloguswaarde x 6/7 x CO₂-percentage (art. 36, § 2, lid 1, WIB 1992).

Cataloguswaarde

Onder 'cataloguswaarde' wordt verstaan: de catalogusprijs van de wagen in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde btw, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno.

De cataloguswaarde van het voertuig daalt per 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van zijn eerste inschrijving, met 6%. Een begonnen maand telt daarbij voor een volledige maand. De vermindering kan maximaal 30% zijn. Dus wanneer het voertuig meer dan 60 maanden (= meer dan 5 jaar) oud is, daalt de cataloguswaarde niet meer.

Deze 'ouderdomscorrectie' geldt zowel voor nieuw aangekochte wagens als voor tweedehandswagens.

CO₂-percentage

Het CO₂-percentage hangt af van de CO₂-uitstoot van de wagen.

Het CO₂-basispercentage bedraagt 5,5% voor een referentie-CO₂-uitstoot van 115 g/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor, en voor een referentie-CO₂-uitstoot van 95 g/km voor voertuigen met een dieselmotor.

Voor voertuigen met een hogere CO₂-uitstoot dan de referentie-uitstoot komt daar 0,1% bij per extra gram CO₂, tot maximum 18%.

Voor voertuigen met een lagere CO₂-uitstoot gaat daar 0,1% af per gram CO₂ onder de CO₂-referentiewaarde, tot minimum 4%.

Als de Directie Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) geen gegevens bezit over de CO₂-uitstoot van een wagentype, dan gaat de wetgever ervan uit dat de uitstoot 205 g/km bedraagt voor een wagen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor, of 195 g/km voor een wagen met dieselmotor.

Referentie-CO₂-uitstoot voor 2018

De referentie-CO₂-uitstoot wordt jaarlijks vastgesteld zoals in de volgende tabel is aangegeven (art. 18, § 3, punt 9., KB/WIB 1992):

  

Geen herberekening meer nodig

Sinds 1 januari 2014 bepaalt de Koning jaarlijks de referentie-CO₂-uitstoot in functie van de gemiddelde CO₂-uitstoot over een periode van 12 opeenvolgende maanden die eindigt op 30 september van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk, ten opzichte van de gemiddelde CO₂-uitstoot van het referentiejaar 2011.

Voor 2018 is dat de periode van 1 oktober 2016 tot 30 september 2017.
Zo is de nieuwe referentie-CO₂-uitstoot al bekend bij het begin van het jaar en is er geen herberekening voor de eerste maanden van het jaar nodig.

De gemiddelde CO₂-uitstoot wordt berekend op basis van de CO₂-uitstoot van alle wagens die het voorbije jaar als nieuw zijn ingeschreven.

Minimum 1.280 euro

Het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde bedrijfswagen bedraagt voor 2017 altijd minstens 1.280 euro (geïndexeerd bedrag aj. 2018).
De fiscus heeft het minimumbedrag van het voordeel voor 2018 (geïndexeerd bedrag aj. 2019) nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Als het voordeel niet kosteloos wordt toegestaan en de werknemer een bijdrage moet betalen aan zijn werkgever, wordt die bijdrage in mindering gebracht van het geraamde voordeel.

In werking

Het KB van 13 december 2017 is van toepassing op de vanaf 1 januari 2018 toegekende voordelen van alle aard.

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiŽle diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]