Maritieme beveiliging: uitbreiding controle nationale veiligheidsautoriteit

Het KB Maritieme Beveiliging krijgt een update. Het gaat om een gedeeltelijke omzetting van de Europese richtlijn 2010/65 dat uniforme meldingsformaliteiten invoert voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit EU-havens.

Controlemaatregelen

In eerste instantie wordt 'Voorschrift nr. 9 van SOLAS 74, hoofdstuk XI-2' omgezet in nationale wetgeving. Dat bepaalt welke controlemaatregelen een nationale autoriteit voor maritieme beveiliging allemaal mag opleggen.

Voor België vertaalt zich dat concreet als volgt:

Wanneer er gegronde redenen bestaan dat een schip niet voldoet aan één of meerdere voorwaarden uit het SOLAS-verdrag (Verdrag voor beveiliging van mensenlevens op zee van 1974) dan brengt de scheepvaartinspecteur (o.a. de ambtenaren van de Dienst Vlaggenstaat) de controleambtenaren van de Directie Scheepvaartcontrole van het DG Maritiem Vervoer daarvan onmiddellijk op de hoogte. Zij kunnen op hun beurt - rekening houden met het veiligheidsniveau volgens Voorschrift nr. 9 van SOLAS 74, hoofdstuk XI-2 - het schip inspecteren, ophouden of aanhouden conform de procedure van het KB van 22 december 2010.

Ook andere dan 'gegronde redenen' kunnen de controleprocedure in gang zetten, maar dan moet de voorzitter van de nationale autoriteit de redenen wel eerst beoordelen. Hij fungeert als de 'naar behoren inzake beveiligingsaspecten gemachtigde functionaris'.

Let op, de ambtenaren zijn bevoegd om de controle (punt 2.1 tot en met 2.3 van het voorschrift nr. 9, hoofdstuk XI-2) uit te voeren voor schepen die van plan zijn om een Belgische haven of ankerplaats aan te doen. Ze kunnen de meegedeelde passagierslijst, lijst van bemanningsleden, lijst van verstekelingen en de lijst van gevaarlijke goederen op eenvoudig verzoek opvragen bij de bevoegde dienst. De voorzitter van de nationale autoriteit stelt de controleprocedures vast.

Veiligheidsinlichtingen

Ander onderdeel van het KB: het formulier voor het meedelen van veiligheidsinlichtingen voorafgaand aan het aandoen van een Belgische haven wordt toegevoegd aan de nationale wetgeving. Het is gebaseerd op de Europese afspraken in de richtlijn. Het formulier wordt elektronisch verstuurd aan de bevoegde gewestelijke dienst. wanneer uit het document zou blijken dat de SOLAS-voorschriften niet worden nageleefd, dan wordt contact op genomen met het betrokken schip en/of de dienst havenstaatcontrole om de situatie recht te zetten. Kan dit resultaat niet worden bereikt, dan start de controleprocedure.

De scheepvaartcontroleurs mogen in dat kader: de rectificatie van de situatie van het schip eisen, eisen dat het schip zich begeeft naar een aangewezen locatie in de Belgische territoriale zee of naar de Belgische binnenwateren, het schip inspecteren indien het zich in de Belgische territoriale zee bevindt of de toegang tot de haven of een ankerplaats weigeren. Het schip wordt altijd op voorhand ingelicht.

In werking: 25 december 2017 (10 dagen na publicatie). Het KB van 15 augustus 2012 wordt opgeheven.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Lees meer

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Lees meer

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]