Rijbewijs B voor trage industriële voertuigen

Wie een rijbewijs B bezit mag voortaan op de openbare weg met een industrieel voertuig van speciale constructie (max. 40km/uur) om van bouwplaats naar bouwplaats te rijden. Tenminste als die bouwplaatsen op minder dan 5km van elkaar liggen. Al is het nieuwe besluit niet op ieder punt even duidelijk.

Rijbewijs B

Voortaan mag iedereen met een rijbewijs B de openbare weg op met een 'industrieel voertuig van speciale constructie' (zoals een bulldozer of graafmachine) om van bouwplaats naar bouwplaats te rijden. Op voorwaarde dat de snelheid van het voertuig minder dan 40km/u bedraagt en dat de bouwplaatsen op minder dan 5km uit elkaar liggen. De maatregel maakt het voor de bouwsector een pak eenvoudiger. Het betrokken personeel heeft immers geen specifiek rijbewijs meer nodig.

Al rijzen heel wat vragen bij de huidige omschrijving in het KB. Wordt de afstand van 5km gemeten in vogelvlucht of gaat het om de 'effectief af te leggen weg'? En wat bijvoorbeeld als de snelheid exact 40km/uur bedraagt? Als we verdergaan op de Franstalige tekst van het besluit mag rijbewijs B ook dan geldig gebruikt worden. In de Nederlandstalige versie wordt daarover met geen woord gerept ... Vermoedelijk zal dit euvel via een erratum worden rechtgezet.

Conform 'KB technisch reglement auto's' is een voertuig van speciale constructie: 'ieder voertuig dat tot categorie N, O, T, C, R, S behoort en wegens zijn constructie of definitieve verbouwing voornamelijk bestemd is om als werktuig te worden gebruikt, met een laadvermogen dat bijna nul bedraagt t.o.v. zijn tarragewicht. Hiertoe behoren de landbouwvoertuigen en industriële voertuigen. Er zijn twee snelheidscategorieën: een categorie beneden 30 km/h nominaal en een categorie boven 30 km/h nominaal'. Opgelet: in dit kader gaat het alleen om industriële voertuigen van speciale constructie.

11 december 2017

Het KB treedt in werking op 11 december 2017, 10 dagen na publicatie in het Staatsblad.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Lees meer

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Lees meer

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]