Zware boetes voor zeeschepen die CO₂-uitstoot niet registreren

Vanaf 2018 zijn eigenaars van zeeschepen die aankomen in, zich bevinden in of vertrekken uit een Europese haven verplicht om de CO₂-uitstoot van ieder schip zwaarder dan 5.000 ton te registreren. En om daarover jaarlijks te rapporteren bij de Europese Commissie. Inbreuken op deze verplichtingen uit Verordening 2015/575 zullen zwaar worden bestraft. Overtreders riskeren een administratieve geldboete van 20.000 euro.

De invoering van dit MRV-systeem (Monitoring, Rapportering en Verificatie) vormt een eerste fase in de reductie van broeikasgasemissies door de zeescheepvaart. De sector moet op die manier bijdragen aan het streefdoel om de broeikasgasemissies tegen 2030 met minstens 40% terug te dringen ten opzichte van 1990.

20.000 euro boete

De maatschappijen riskeren een administratieve geldboete van 20.000 euro wanneer ze niet voldoen aan hun registratie- of communicatieplicht. Een aanzienlijk bedrag wetende dat de kost voor het naleven van de bepalingen 'slechts' 7 à 8.000 euro bedraagt.

Opvallend is dat België ook strenge sancties wil invoeren voor het ontbreken van het conformiteitsattest aan boord van een schip. Een item dat niet specifiek moet worden gestraft volgens de Europese Basisverordening 2015/757. Maar de Belgische wetgever vindt dit document dermate belangrijk dat hij toch kiest voor een hoge boete. Met het attest kan een schip bij een havenstaatcontrole in het buitenland immers aantonen dat het aan de wettelijke verplichtingen voldoet. Ontbreekt het document, dan kan het schip wordt aangehouden. Met zware economische gevolgen voor het schip zelf, maar ook voor de waarde van de Belgische vlag. Ons land staat momenteel op de 6de plaats van de Paris MoU White List, een behoorlijke status die de wetgever wil aanhouden.

Wie geen conformiteitsattest aan boord heeft, zal dus ook 20.000 euro moeten ophoesten.

Vaak veel hoger

In de praktijk zullen de bedragen trouwens nog veel hoger liggen. In de meeste gevallen zal het immers over samenvallende overtredingen gaan. Vaak zal men bijvoorbeeld geen conformiteitsattest kunnen voorleggen omdat men niet voldoet aan de registratie- of communicatieverplichtingen. De boetes zullen dus meestal minstens 40.000 euro bedragen. Een bedrag dat ongeveer 5 keer hoger ligt dan de kost wanneer men zich aan de regels houdt.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]