Vlaanderen verplicht AIS-apparaat op àlle binnenschepen

Vanaf 8 februari 2018 zijn àlle binnenschepen (zowel vrachtschepen als passagiersvaartuigen) die op de Vlaamse binnenwateren varen verplicht om een AIS-apparaat aan boord te hebben en te gebruiken. Er worden geen uitzonderingen meer gemaakt.

Een AIS-toestel is een navigatiesysteem gebaseerd op transpondertechnologie dat toelaat om schepen snel en gemakkelijk te identificeren en te lokaliseren. Een algemene gebruiksverplichting moet bijdragen tot een vlotter en veiliger scheepvaartverkeer.

Vlaanderen wijzigt hiervoor het 'Algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren' (APSB, KB van 24 september 2006). Herinner immers dat sinds de Zesde Staatshervorming de gewesten bevoegd zijn voor de regels van politie over het verkeer op waterwegen, met uitsluiting van de regelgeving met betrekking tot het vervoer van dierlijke stoffen die een gevaar vormen voor de bevolking, het vervoer van radioactieve stoffen, het vervoer van ontplofbare stoffen en de regels in het kader van de veiligheid van binnenschepen.

De Vlaamse regering maakt evenwel van de gelegenheid gebruik om ook de technische vereisten van het AIS-toestel en het ECDIS-apparaat (dit is een kaartlezer die vaak gebruikt wordt in combinatie met een AIS-toestel om een goed overzicht te krijgen van de locatie van een schip) gelijk te schakelen met de vereisten die gelden voor de Rijnvaart. Hiervoor wijzigt de regering ook het KB van 19 maart 2009 betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Lees meer

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Lees meer

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]