ADR: Kleine correcties op gevaarlijkvervoerregels

De Europese Unie laat weten dat de ‘Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)’ tussentijds werd aangepast. De wijzigingen mógen al toegepast worden sinds 3 januari 2018, maar móeten toegepast worden vanaf 3 juli 2018. Via de Europese ADR-richtlijn gelden de internationale ADR-regels binnen de Unie voor het grensoverschrijdend én het binnenlands transport van gevaarlijke goederen. 

Het is uitzonderlijk dat de Europese Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE) haar ADR-regels aanpast vóór de 2-jaarlijkse revisie. De huidige aanpassingen blijken echter louter correcties te zijn van foute verwijzingen of foute vertalingen.

De ADR-overeenkomst wordt om de 2 jaar bijgewerkt door de 50 staten die partij zijn bij het verdrag. Aangezien de vorige update van 1 januari 2017 dateert, werd de eerstvolgende update pas op 1 januari 2019 verwacht.

Maar Unece stelde vast dat ADR-2017 foutjes bevatte. Normaal gezien worden kleine fouten onmiddellijk rechtgezet via een corrigendum. Maar bij 13 fouten oordeelde het bevoegde orgaan dat de correcties net iets verder gingen dan een zuivere rechtzetting; ze moesten dus beschouwd worden als 'amendementen' op het ADR-verdrag. Die 13 'amendementen' werden intussen door alle partijen aanvaard, zonder opmerkingen. En dus is er op 3 januari 2018 een 'nieuwe' versie van ADR van kracht geworden: ADR-2018. ADR-2018 en ADR-2017 mogen nog tot 3 juli naast elkaar gebruikt worden. Vanaf 3 juli 2018 geldt alleen nog ADR-2018.

Met een richtlijn tot wijziging van haar ADR-richtlijn neemt de Europese Unie de internationale amendementen over. Maar in haar wijzigingsrichtlijn beperkt de Unie zich tot een verwijzing naar de nieuwste ADR-versie, zonder de wijzigingen zelf te vermelden.

Zo bespaart de Unie op vertaalkosten: de relevante bijlagen bij de ADR-overeenkomst bestaan immers alleen in het Engels en het Frans, en binnen de Unie zijn er nog 22 officiële talen, buiten het Engels en het Frans... Het is dus aan de EU-lidstaten om de amendementen te vertalen naar hun officiële landstaal of landstalen wanneer zij de Europese richtlijn over de ADR-amendementen omzetten in nationaal recht.

De UNECE-amendementen bestaan voorlopig dus alleen in het Engels en het Frans (zie bijlage III).

In ons land zullen zowel de federale overheid, als de 3 gewestoverheden de Europese wijzigingsrichtlijn moeten uitvoeren en moeten instemmen met de internationale ADR-amendementen.

Van toepassing:

Europese Unie.

Wijzigingsrichtlijn: vanaf 7 maart 2018 (art. 3).

ADR-2018: sinds 3 januari 2018.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]