Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven

De wetgever schrapt het modelformulier ‘Verklarend document betreffende de betaling’, dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het formulier was verouderd en niet meer helemaal afgestemd op de nieuwe betalingsmogelijkheden. De wetgeving bevat nu geen standaardformulier meer.

Sinds juli 2017 kunnen binnenlandse en buitenlandse verkeersovertreders hun onmiddellijke inning online betalen via het platform www.verkeersboeten.be. Uiteraard is het ook nog steeds mogelijk om meteen bij onderschepping door de politie te betalen via een mobiele betaalterminal (buitenlanders kunnen ook cash betalen) of via overschrijving.

Over die verschillende betaalmogelijkheden moet de politie duidelijke instructies geven aan de overtreder. En dat gebeurt sinds kort niet meer via het 'Verklarend document betreffende de betaling'. Het modelformulier was immers verouderd en onvoldoende afgestemd op de nieuwe mogelijkheden. Er wordt ook geen 'overschrijvingsformulier' meer aan de overtreder gegeven.

De federale regering schrapt de documenten daarom uit het KB Boeten Wegvervoer van 19 juli 2000 en het KB Inning Verkeersboete van 19 april 2014. De wetgeving bevat dus geen standaardformulier meer. Het innings- en consignatiebesluit stelt voortaan dat de overtreder 'een document' met betalingsmodaliteiten overhandigd of toegestuurd moet krijgen.

In werking: 22 februari 2018.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]