Schade na kettingbotsing

Op de terugweg van de kust raakten wij betrokken bij een kettingbotsing. Hoe zal onze schade worden vergoed?

Het zal vaak erg moeilijk zijn de aansprakelijkheid vast te stellen. Om de schadeloosstelling van hun verzekerden te bespoedigen, ondertekenden de meeste verzekeringsondernemingen een “Verbintenisverklaring Kettingbotsingen” die door ASSURALIA werd opgesteld en die van toepassing is wanneer een hiertoe opgericht soeverein comité van verzekeraars oordeelt dat een ongeval een uitzonderlijk karakter8 vertoont. Bij dit ongeval hoeft geen minimumaantal voertuigen betrokken te zijn om van een uitzonderlijk karakter te spreken.

Het is eigenlijk geen echte overeenkomst omdat zij alleen de verzekeraar bindt ten opzichte van zijn eigen klant. De verklaring is niet van toepassing op de passagiers aangezien die vergoed worden op basis van 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (zwakke weggebruikers).

De bestuurders worden 100% vergoed, uitgezonderd voor morele schade.

De schade aan het voertuig wordt vergoed voor 50% of voor 50% van de vrijstelling indien een omnium werd aangegaan. Uiteraard zien de slachtoffers slechts van hun rechten af voor het bedrag van de ontvangen schadevergoeding. Voor het overige riskeert de procedure echter zeer lang te duren!

Ten slotte is er nog de kwestie van de geldige reden die mogelijk door de bestuurder van het aangereden voertuig wordt aangevoerd. Waarom heeft hij plots geremd? Omdat een dier vóór zijn voertuig de weg overstak? Deze reden is niet altijd overtuigend.

Twee argumenten kunnen worden tegengeworpen. De rechtspraak met betrekking tot dieren die de weg oversteken, is niet eensluidend.

Sommigen beschouwen het remmen voor een overstekend dier als een begrijpelijke instinctieve reactie. De bestuurders van de achteropkomende voertuigen hebben zich laten verrassen. Zij hielden onvoldoende afstand en waren niet in staat hun snelheid aan te passen aan eventuele onverwachte hindernissen.

Anderen vinden dan weer dat het plots remmen voor een klein dier schade kan veroorzaken die groter is dan de dood van dat dier. Hoewel het in de aard van de mens ligt om in eerste instantie instinctief te reageren, zou er van veilig verkeer geen sprake meer zijn als automobilisten plots zouden gaan remmen om kleine dieren te ontwijken.

Wie is dan aansprakelijk? De eerste automobilist die geremd heeft, of de bestuurder die hem heeft aangereden? Of de eigenaar van het dier als die kan worden geïdentificeerd? Of gaat het misschien om een geval van overmacht ... Het zal in ieder geval niet gemakkelijk zijn de aansprakelijkheid vast te stellen!

Bron: 101 vragen over de autoverzekering

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]