Hervormde berekening sociale bijdragen geïntegreerd in pensioenwetgeving zelfstandigen

De berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen werd hervormd vanaf het bijdragejaar 2015. Die aanpassing wordt nu geïntegreerd in de pensioenwetgeving van de zelfstandigen.

Sinds de hervorming worden de bijdragen berekend op basis van de beroepsinkomsten van het bijdragejaar zelf, en niet meer op basis van de inkomsten van drie jaar daarvoor.
Eerst worden voorlopige bijdragen geheven, die worden berekend op basis van de inkomsten van drie jaar voordien. Eens de beroepsinkomsten van het bijdragejaar gekend zijn, wordt de definitieve bijdrage vastgesteld en volgt een regularisatie.

Die regularisatie kan een impact hebben op de pensioenrechten van de zelfstandige. Want enkel de kwartalen waarvoor de bijdragen volledig werden betaald, komen in aanmerking voor de pensioenberekening.

De niet-betaling van regularisatiebijdragen kan dus leiden tot het verlies van pensioenrechten voor deze kwartalen. Om de gevolgen van de betaling of de niet-betaling op de pensioenrechten te verduidelijken, wordt het algemeen reglement op het pensioen van zelfstandigen bijgestuurd met ingang van 1 januari 2015.

Naast de technische aanpassingen, noteren we volgende principes (die ook worden opgesomd in het bijhorend verslag aan de Koning):

De betaalde voorlopige sociale bijdragen vormen het bewijs voor een beroepsbezigheid als zelfstandige, wanneer de zelfstandige de niet-regularisatie van zijn bijdragen heeft aangevraagd en verkregen (pensioenrechten blijven verworven).

Voor een zelfstandige die voor een bepaald jaar de regularisatiebijdragen betaalt na de vervaldatum, vormen de voorlopige bijdragen die betaald werden ook het bewijs voor een beroepsbezigheid als zelfstandige.

Wanneer de betaling van de regularisatiebijdragen plaatsvindt vóór het einde van het kwartaal dat volgt op dat waarin het sociaal verzekeringsfonds de bijdrage-afrekening heeft toegezonden, zal het pensioen met terugwerkende kracht worden aangepast.

Bij een betaling na de vervaldatum (en wanneer deze vervaldatum gelegen is na de eerste effectieve ingangsdatum van het pensioen), zal het pensioen aangepast worden vanaf de eerste van de maand die volgt op die tijdens dewelke de regularisatiebijdragen betaald werden.

De Federale Pensioendienst ziet ambtshalve af van de terugvordering van de ten onrechte uitbetaalde pensioenbedragen die het gevolg zijn van de niet-betaling van de regularisatiebijdragen binnen de 12 maanden volgend op de termijndatum van deze bijdragen. Het wordt toegelaten om ambtshalve een nieuwe pensioenbeslissing te nemen.

Deze aanpassingen zijn van toepassing op de sociale bijdragen die betrekking hebben op de kalenderkwartalen die gelegen zijn vanaf 1 januari 2015. Het wijzigings-KB treedt retroactief in werking op 1 januari 2015.

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Lees meer

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Lees meer

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Lees meer

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiŽle diensten Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]