Strengere straffen voor wie kwaadwillig verkeer belemmert

Het Strafwetboek voorziet voortaan strengere straffen voor wie kwaadwillig het verkeer op een weg of spoorweg belemmert (bv. door de weg te blokkeren met een trouwstoet). Niet alleen kan de politie overgaan tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs, op bevel van de procureur des Konings of de procureur-generaal. Rechters kunnen overtreders nu ook, bovenop de bestaande gevangenisstraffen en boetes, een levenslang rijverbod opleggen. Met deze maatregelen wil de wetgever wijzen op de ernst van de feiten. Via de Verzamelwet Verkeersveiligheid worden zowel de Wegverkeerswet als het Strafwetboek aangepast.

Rijbewijs intrekken

Artikel 55 van de Wegverkeerswet laat voortaan de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs toe wanneer iemand kwaadwillig het verkeer op de weg of de spoorweg belemmert.

Deze onmiddellijke intrekking kan enkel worden bevolen door de procureur des Konings of de procureur-generaal bij het hof van beroep.

Gevangenisstraf en boete

Momenteel voorziet artikel 406 van het Strafwetboek in een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar voor de kwaadwillige belemmering van het verkeer op de weg, spoorweg, binnenwateren of zee door

het stellen van een handeling die een aanslag uitmaakt op de verkeerswegen, de kunstwerken of het materieel; en

het stellen van een andere handeling die het verkeer met of op het gebruik van vervoermiddelen gevaarlijk kan maken of die ongevallen kan veroorzaken bij het gebruik van of het verkeer met die vervoermiddelen.

Wordt het verkeer of het gebruik van de vervoermiddelen op een weg, spoorweg, de binnenwateren of de zee belemmert door 'een voorwerp' dan wordt de betrokkene gestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en een geldboete van 26 tot 1.000 euro. Wie door 'een andere handeling' kwaadwillig het verkeer dat gaande is op de spoorweg of op de weg belet, riskeert dan weer een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 maanden en een geldboete van 26 tot 500 euro.

Ook rijverbod

Overtreders riskeren dus al een gevangenisstraf en een geldboete, maar omdat de impact op de verkeersveiligheid dermate groot is, wordt het straffenarsenaal verder uitgebreid. Rechters kunnen bij de kwaadwillige belemmering van een weg of spoorweg voortaan ook 'een verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig' uitspreken van minstens 8 dagen tot maximum 5 jaar of zelfs levenslang.

Opgepast! Dit geldt alleen bij toepassing van artikel 406, derde lid Sw., namelijk 'ten aanzien van personen die, door enige andere handeling, kwaadwillig het verkeer dat gaande is op de spoorweg of op de weg, beletten'.

15 februari 2018

Dit onderdeel van de Verzamelwet Verkeersveiligheid zijn retroactief van toepassing vanaf 15 februari 2018.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]