20% meer langdurig zieken op 4 jaar tijd

Het langdurig ziekteverzuim lag in 2017 bijna een vijfde hoger dan in 2014. Dat blijkt uit een berekening van Acerta en de statistieken van het Riziv. We overlopen enkele opvallende bevindingen.

Psychosociale risico's

Ongeveer 372.000 werknemers en 24.000 zelfstandigen was halfweg 2017 langer dan een jaar ziek.

Peter Tuybens, de directeur van Acerta Consult, uit zijn bezorgdheid over het stijgende aantal langdurig zieken. Vooral het verzuim door stress of burn-out zou volgens hem aan de oorzaak van de stijging liggen: “Werkgevers kunnen meer doen om het langdurige verzuim tegen te gaan. Nog te vaak stellen we vast dat dit soort klachten moeilijk bespreekbaar is op de werkvloer.”

Opvallende verschillen

Acerta stelt opvallende verschillen vast in het gemiddelde langdurige verzuimcijfer tussen mannen en vrouwen, bedienden en arbeiders, ¬ouderen en jongeren, en grote en kleine bedrijven:

Bij grote bedrijven ligt dat gemiddelde dubbel zo hoog als bij kleine.

Vrouwelijke arbeiders zijn zevenmaal zo vaak langdurig ziek als mannelijke bedienden.

Langdurig verzuim is het hoogst bij arbeiders tussen de 60 en 64 jaar.  Van hen is meer dan 25 procent langer dan een jaar afwezig.

Maatregelen

Acerta geeft 3 tips mee om het verzuim te verminderen:

Een duidelijk aanwezigheidsbeleid dat gekoppeld is aan het afwezigheidsbeleid. Een werkomgeving creëren die aansluit bij de capaciteiten en interesses van de werknemers, werkt motiverend en vermindert de kans op werkgerelateerde stress.

Een goed uitgewerkt re-integratietraject. Tuybens drukt op het belang van re-integratietrajecten. Momenteel mislukken een groot aantal re-integratietrajecten. Het is volgens Tuybens perfect mogelijk om ook bij hen het cijfer te doen dalen. “We krijgen vaker de vraag om organisaties hiermee te helpen. Hoe we dat doen? Door het contact tussen werknemer en werkgever te stimuleren, door leidinggevenden te leren hoe ze dergelijke gesprekken moeten voeren, en door re-integratietrajecten te begeleiden.”

Nazorg. Het begeleiden van een langdurig zieke werknemer mag niet stoppen bij de dag van zijn of haar terugkeer. Voorzie de nodige opvolging om na te gaan of de werknemer over de nodige ondersteuning en middelen beschikt om het werk terug op te pakken.

Bron: Sentral

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]