EU: Technische voorschriften effenen weg voor slimme tachograaf

De Europese Commissie heeft begin dit jaar overeenstemming bereikt over verbeterde constructie-, test-, installatie-, exploitatie- en reparatie-eisen voor slimme tachografen. Daardoor kunnen de bepalingen op de slimme tachografen op 15 juni 2019 in werking treden, zoals voorzien was. Vanaf die datum moeten alle nieuwe voertuigen die onderworpen zijn aan de tachograafplicht, uitgerust worden met een slimme tachograaf. Ook voertuigen die buiten hun lidstaat van inschrijving gebruikt worden, zullen op termijn moeten overschakelen van een ‘gewone’ digitale tachograaf, naar zo’n slim toestel. Een slimme tachograaf is een tweede-generatie-digitale tachograaf die beschikt over een satellietverbinding (GNSS), een communicatiesysteem voor detectie op afstand, en een facultatieve interface met intelligente vervoerssystemen.

Een slimme tachograaf volgt het voertuig per satelliet en registreert automatisch de plaats waar de dagelijkse werktijd begint, de plaats waar het voertuig zich bevindt na telkens 3 uur rijtijd, en de plaats waar de dagelijkse werktijd eindigt. Het systeem maakt het ook mogelijk dat politie, douane of andere controleautoriteiten het voertuig kunnen volgen van op afstand. Zo zullen zij gerichter kunnen controleren op tachograaffraude.

De basis hiervoor werd gelegd door de Europese verordening 165/2014, maar de Europese Commissie moest eerst nog veiligheids-, nauwkeurigheids- en betrouwbaarheidseisen afkondigen voor de satellietpositioneringsdienst en voor de technologie voor communicatie op afstand met de controleautoriteiten. De Commissie moest ook nog regels opstellen voor het geval de onderdelen van het nieuwe systeem zich deels buiten de tachograaf zelf bevinden, en voor de voertuigen die uit meerdere units bestaan. En zij moest normen definiëren voor de interface.

De Commissie deed dat in haar uitvoeringsverordening 2018/502, die de bestaande technische voorschriften voor de digitale tachografen aanscherpt. Terzelfder tijd verlengt ze de geldigheidsduur van de bedrijfskaart van 2 tot 5 jaar, zodat die overeenstemt met de geldigheidsduur van de bestuurderskaart. Ze actualiseert ook de norm voor de beveiliging van de mechanische zegels die op tachografen gebruikt worden.

Daardoor kan de verplichting tot het installeren van een slimme tachograaf, zoals gepland, ingaan op 15 juni 2019, voor de nieuwe voertuigen. Vanaf 15 juni 2034 geldt die verplichting ook voor de voertuigen die in een andere lidstaat dan de lidstaat van inschrijving worden gebruikt.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]