Steeds meer consensus over een universele kilometerheffing

Twee jaar na de introductie heeft de kilometerheffing voor vrachtwagens in België al meer dan 1,3 miljard euro aan tolgelden opgeleverd. Intussen blijken steeds meer economische en maatschappelijke stakeholders gewonnen voor een algemene kilometerheffing, ook voor auto’s.

In 2017 heeft de kilometerheffing voor vrachtwagens (+3,5 ton) 676 miljoen euro opgebracht. In totaal reden die vrachtwagens 6,13 miljard kilometer op betalende tolwegen. Dat maakte Viapass bekend gemaakt bij de voorstelling van het jaarverslag 2017 van de Interregionale Entiteit. Aangezien de kilometerheffing van start ging op 1 april 2016, was dit het eerste volledige boekjaar. Toch maakte Viapass al enkele markante vergelijkingen om de trends uit de eerste 21 maanden te distilleren. Zo steeg het maandelijks gemiddelde aantal verreden kilometers vorig jaar met 3,41%. De maandelijkse geïnde tolgelden groeiden niet evenredig (+3,17%), wat verklaard kan worden door een toename van groene Euro 5- en Euro 6-vrachtwagens.

Om de algemene groei te bekijken werden de jaarinkomsten vanaf april in 2016-17 en 2017-18 vergeleken. Dat eerste jaar klokte af op 660 miljoen euro, het tweede jaar leverde 686 miljoen euro op, een stijging van 4,1%. In gereden afstanden vertaalt zich dat als 5,972 miljard kilometer in de eerste 12 maanden en 6,177 miljard kilometer in de volgende 12 maanden, een stijging van 3,4%. In die vergelijking moet wel rekening gehouden worden met verschillende invoeringen van indexaanpassing. Vlaanderen en Brussel indexeerden hun tarieven op 1 juli 2017, Wallonië op 1 januari 2018. Wallonië voerde op 1 juli 2017 een toevoeging van 33 kilometer aan zijn tolwegennet door, Vlaanderen voegde 157 kilometer toe op 1 januari 2018.

De cijfers zijn nu gepubliceerd in het derde jaarverslag van Viapass.

Volgende stap: auto's?

Mobiliteitsorganisaties en -experten pleiten al langer voor een algemene, slimme kilometerheffing voor auto's en vrachtvervoer. Maar de laatste jaren sluiten ook minder evidente stemmen zich daarbij aan.

Sectorfederatie Febiac pleit nu ook ondubbelzinnig voor de invoering van een slimme kilometerheffing, voor vrachtwagens en personenwagens met een variabel kilometertarief volgens tijdstip en plaats van de rit. Vandaag betalen de vrachtwagens nog altijd evenveel als ze buiten de spitsuren rijden. Febiac pleit voor duurdere tarieven tijdens de spitsuren en in files, die ook voor automobilisten moeten gelden. Dat zou een hefboom zijn naar een betere mobiliteit, waarmee Febiac ongetwijfeld 'minder files' bedoelt. De sectorfederatie berekende dat een vermindering van het verkeer in de spits met 5% tot 10% de files tot 40% kan doen dalen. Maar ze verwijst ook naar de vergroening van het wagenpark, die met een slimme heffing versneld zou kunnen worden. De kilometerheffing voor vrachtwagens bewijst dat dit effect daar nu al reëel is.

Febiac wil dat zo'n slimme kilometerheffing de BIV en verkeersbelasting zou moeten vervangen. Als die vaste heffingen verdwijnen wordt niet het bezit van de auto belast maar het gebruik ervan, in functie van tijd en plaats. Daarnaast pleit ook de federatie nu op het beter afstemmen van verschillende vervoersmiddelen zoals het openbaar vervoer, fiets, deelprojecten en de auto. Ook moet er volop werk worden gemaakt van het mobiliteitsbudget en van meer thuiswerk in bedrijven.

Ook de werkgeversorganisatie Voka reageerde met hetzelfde pleidooi op de Viapass-cijfers over de kilometerheffing voor vrachtwagens. “Twee jaar na de invoering van de kilometerheffing kunnen we besluiten dat dit vooral een extra kost is voor onze bedrijven. Een echte mobiliteitsoplossing is het niet,” zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. “Willen we onze mobiliteit echt structureel verbeteren, dan moeten we werk maken van een slimme kilometerheffing voor al het wegvervoer. Enkel focussen op het goederenvervoer is onvoldoende. Het mobiliteitsprobleem kunnen we enkel aanpakken als iedereen een inspanning doet. We roepen de Vlaamse regering op om versneld werk te maken van de invoering van een algemene kilometerheffing.”

Bron: Sentral

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]