ABEX-index stijgt met 14 punten

De indexcommissie van de Associatie van Belgische Experten (ABEX) heeft de nieuwe semestriële index vanaf 1 mei 2018 vastgelegd op 789. Dat is een stijging met 14 punten over de laatste zes maanden, wat neerkomt op een stijging van 1,8%. De ABEX-index is een indexcijfer van de bouwkosten, dat iedere zes maanden wordt opgesteld door de associatie. De premies voor woningverzekeringen voor private eigendommen zijn aan deze index gekoppeld.

De leden van de indexcommissie hebben over het hele land gedurende de voorbije zes maanden de verschillende eenheidsprijzen van de private nieuwbouwwoningen genoteerd. Aan de hand van deze gegevens werd na beraadslaging de nieuwe ABEX-index vastgesteld op 789.

In hun commentaar wijzen de experten erop dat de conjunctuur in de woningbouw gunstig blijft evolueren. De invloed van de opeenvolgende eisen die de gewesten stellen op het vlak van woningbouw zet zich voort. De gemiddelde loonkost blijft min of meer hetzelfde, terwijl de materiaalprijzen blijven stijgen.

Brandverzekering

De premie van de particuliere brandverzekering wordt berekend op basis van de verzekerde waarde van de woning. Ofwel is dit de reële waarde van de woning, ofwel, zoals steeds vaker gebeurt, wordt dit berekend op basis van het plaatsensysteem. Deze verzekerde waarde wordt geïndexeerd op basis van de ABEX-index. Zonder deze indexering zou de woning na enkele jaren behoorlijk onderverzekerd zijn. Ook de franchise wordt op basis van deze index berekend.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]