Vlaanderen verplicht periodieke keuring voor oldtimers

Vanaf 20 mei 2018 moeten oldtimers (O-kentekenplaat) in Vlaanderen verplicht naar de periodieke keuring. De periodiciteit hangt af van de leeftijd van het voertuig. Sommige trage voertuigen krijgen wel een vrijstelling. Voor reeds ingeschreven oldtimers geldt een overgangsperiode.

Vroeger moesten oldtimers alleen bij (her)inschrijving worden gekeurd. Een aanzienlijk kostenvoordeel in vergelijking met nieuwere voertuigen. En meteen ook een van de redenen waardoor het aantal oldtimers in ons land de voorbije jaren spectaculair is gestegen. Vlaanderen wil die trend indijken en mensen aanzetten om recentere voertuigen kopen. De verplichte periodieke keuring voor oldtimers moet daarbij helpen. Bijkomend zorgt die keuring er ook voor dat de oudere voertuigen (voldoende) verkeersveilig blijven.

Welke voertuigen?

De periodieke keuring waarover sprake, is vanaf nu verplicht voor voertuigen van categorie M, N, O, Tb (> 40 km/u) die meer dan 25 jaar in gebruik zijn én die ingeschreven zijn onder een O-kentekenplaat of een gepersonaliseerde kentekenplaat met een O-vignet.

Vrijstellingen

Sommige voertuigen met een O-kentekenplaat of gepersonaliseerde kentekenplaat met O-vignet zijn evenwel vrijgesteld van de periodieke keuring. Het gaat om 'voertuigen voor traag vervoer' en 'voertuigen uitgerust met rupsbanden'.

Volgens het KB van 15 maart 1968 met de technische voertuigeisen omvat 'een voertuig voor traag vervoer'

'ieder motorvoertuig dat, wegens zijn constructie en oorsprong, een nominale maximumsnelheid van ten hoogste 40 km/h kan bereiken. Elke verbouwing die voor gevolg heeft dat deze maximumsnelheid kan worden overschreden, ontneemt aan dergelijk voertuig zijn hoedanigheid van voertuig voor traag vervoer; en

elke aanhangwagen die uitsluitend door dergelijke voertuigen wordt getrokken'.

Zo vallen dus bijvoorbeeld land- en bosbouwtrekkers op wielen die ontworpen werden voor een snelheid gelijk of lager dan 40 km/u (categorie Ta) én ingeschreven zijn onder een O-kentekenplaat, buiten het toepassingsgebied. Net zoals landbouw- en bosbouwtrekkers op rupsbanden (categorie C) en landbouw- en bosbouwaanhangwagens (categorie R).

Periodiciteit

De periodiciteit van de keuring hangt af van de leeftijd van het voertuig. Algemeen geldt: hoe ouder het voertuig, hoe minder frequent de periodieke keuring.

Concreet:

voertuigen vanaf 25 jaar en jonger dan 30 jaar: normale periodiciteit (bv. jaarlijks voor personenwagens);

voertuigen vanaf 30 jaar tot en met 50 jaar: vóór de inverkeerstelling en nadien iedere 2 jaar;

voertuigen vanaf 51 jaar: vóór de inverkeerstelling en nadien iedere 5 jaar.

Voor voertuigen die vanaf 20 mei 2018 worden ingeschreven of heringeschreven onder een O-kentekenplaat of een gepersonaliseerde kentekenplaat met O-vignet, geldt de datum van de technische keuring als referentiedatum voor de periodieke keuring.

Reeds ingeschreven oldtimers

Voor oldtimers die al voor 20 mei 2018 waren ingeschreven, is de referentiedatum voor de periodieke keuring: de dag en maand van de datum van de eerste inverkeerstelling. Dat is de datum van eerste inschrijving van het voertuig in België of in het buitenland, of de vermoedelijke datum van eerste ingebruikname in gevallen waarin deze verschilt van de datum van eerste inschrijving.

De datum van de eerste periodieke keuring wordt concreet als volgt bepaald:

voertuigen vanaf 25-30 jaar: voertuigen die minder dan 30 jaar geleden in verkeer zijn gesteld (behalve de voertuigen voor traag vervoer en voertuigen uitgerust met rupsbanden), worden vóór de dag in 2019 waarop ze respectievelijk 26, 27, 28 of 29 jaar geleden in het verkeer zijn gesteld, aangeboden voor periodieke keuring;

voertuigen vanaf 30 jaar: voertuigen die ten minste 30 jaar geleden in verkeer zijn gesteld (behalve de voertuigen voor traag vervoer en voertuigen uitgerust met rupsbanden), worden vóór de dag in 2020 waarop ze 30 jaar of meer geleden in verkeer zijn gesteld, aangeboden voor periodieke keuring.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]