Homologatieaanvragen voertuigen voor mensen met beperkte mobiliteit voortaan altijd gratis

Sinds 20 mei zijn aanvragen tot individuele goedkeuring van voertuigen die zijn aangepast voor mensen met een beperkte mobiliteit altijd gratis. Of toch in Vlaanderen. De Vlaamse regering heeft hiervoor het KB van 28 april 2011 over de vergoedingen voor de goedkeuring van motorvoertuigen aangepast. Die wijziging geldt evenwel niet voor Wallonië en Brussel.

Vroeger moest men 78 euro (geïndexeerd bedrag 2018) neertellen wanneer de aanvraag werd ingediend via een erkend fabrikant. Alleen wanneer de persoon met beperkte mobiliteit zelf zijn goedkeuringsaanvraag indiende via de technische keuring kon men genieten van een gratis tarief. Een ongelijkheid die nu wordt weggewerkt: alle homologatiedossiers voor voertuigen van bestuurders met beperkte mobiliteit mogen voortaan gratis worden ingediend.

Het vergoedingsKB wordt trouwens nog op een aantal andere punten aangepast. De tarieven voor het homologeren van voertuigen van categorie L1e en L2e worden verlaagd, van 535 naar 191 euro (geïndexeerde bedragen 2018). Tot deze categorieën behoren onder meer speed pedelecs en bromfietsen.

In het KB van 10 oktober 1974 houdende het algemeen reglement op de technische eisen waaraan bromfietsen, motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen, een basisregeling voor de erkenning van technische diensten. En dat naar analogie van de bestaande regeling in het KB van 15 maart 1968.

In werking: 18 mei 2018, de dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]